Broekriem kan nog iets strakker

Tanja Koopen
Bovenkarspel

De afgelopen jaren is voor 2,3 miljoen bezuinigd. Toch vreest het nieuwe college van Stede Broec de broekriem nog wat strakker te moeten aanhalen.

Alleen op die manier denkt de gemeente afdoende het hoofd te kunnen bieden aan een verdere afname van de uitkering uit het gemeentefonds. Hoeveel die bedraagt is overigens nog onduidelijk. Gekeken wordt nu naar duurzame straatverlichting en het gezamenlijk verzekeren van SED-eigendommen. Ook wil het college het gebouw van het recreatieschap West-Friesland afstoten en de subsidie op het peuterspeelzaalwerk nog dit jaar nader bezien.

Voor volgend jaar wordt vooral gekeken naar SED. Stede Broec hoopt te bezuinigen door samenwerking en gezamenlijk inkopen. Ook het gebruik van zonnepanelen wordt overwogen. In het verleden is onder meer besloten te bezuinigen op de Muziekschool. Schoolzwemmen blijft wel gehandhaafd. Het college wil de reserve monumentenbeleid laten vervallen.

Volgend jaar is ruim 85.000 euro beschikbaar voor onvoorziene zaken. Van afgelopen jaar blijft 23.000 euro over. In 2017 ziet het er echter minder rooskleurig uit en worden structureel tekorten voorzien.

Wethouder Bart Nootebos hoopt voor de zomer informatie te hebben over een behoefte-onderzoek rond het centrum van Stede Broec. Hieruit moet duidelijk worden aan welke winkels behoefte is en in hoeverre het winkelcentrum dient te worden uitgebreid. Overigens hoopt het Streekhof volgend jaar de vijfde kwaliteitsster te halen. In Oosterweed wordt gewerkt aan de aanleg van de boulevard en een aantal woningen. Samen met de Woonschakel wordt bekeken of ook op de locatie Op/maat woningen kunnen komen.

Op sportgebied gaat wethouder Nico Slagter met verenigingen in gesprek om aanvragen te beoordelen. Zoals, naast de behoefte aan kunstgras, de wens van handbalvereniging Excelsior om de kantine te verbouwen en het clubgebouw in het Nassaupark uit te breiden. Op recreatief gebied neemt Stede Broec ook volgend jaar deel aan toeristische projecten als de Westfriese Waterweken. Hoog op het prioriteitenlijstje ligt de jeugdzorg, die per 1 januari naar de gemeente gaat. Ook wordt flink geïnvesteerd in de AWBZ. Komend najaar worden de activiteiten van sociaal cultureel centrum Het Postkantoor geëvalueerd.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen