Geen zorgen over nieuwe bestemming ’toplocatie’ Heerhugowaard

De toplocatie in Heerhugowaard waar het ziekenhuis gepland was.© Luchtfoto Hans van Weel

Rob Bakker
Heerhugowaard

Burgemeester Han ter Heegde haalt het persbericht van het ziekenhuis aan waarin staat dat de Raad van Bestuur het liefst gekozen had voor ’een centraal gelegen terrein in het verzorgingsgebied, waar we een nieuw ziekenhuis kunnen bouwen’.

,,Daar ben ik het helemaal mee eens. Die locatie hadden wij in Heerhugowaard, maar er spelen andere factoren mee. Er is de laatste jaren nogal wat veranderd in de ziekenhuiswereld. Het aantal verrichtingen neemt sterk af. Steeds meer specialisten vestigen zich niet meer in, maar rondom het ziekenhuis. Grote nieuwbouw is ingehaald door de tijd. Wij hebben ons best gedaan om de raad van bestuur er van te overtuigen dat wij de beste locatie hebben. Die overtuiging deelt het ziekenhuis, maar de financiën spelen een doorslaggevende rol. Dat moeten we ook constateren.’’

Ter Heegde: ,,We hebben van meet af aan gezegd dat een overheid zich niet moet bemoeien met de locatiekeuze van een bedrijf, dus ook niet van een ziekenhuis. Het is niet zo dat wij ons niet serieus genomen voelen. Ieder bedrijf dat moet rekenen om uit de keuze nieuwbouw of verbouw te komen, doet dat op zijn eigen manier.’’

Ter Heegde zegt te hopen dat het ziekenhuis op de plek in Alkmaar weer tot de beste ziekenhuizen van Nederland kan gaan behoren. ,,Dat betekent dat er aandacht is voor de bereikbaarheid, het parkeren, kamers met voldoende privacy en een helikopterplatform. Ik moet nog zien in hoeverre dat in Alkmaar lukt.’’

Over de toekomst van de grond in Heerhugowaard die voor het ziekenhuis was gereserveerd maakt Ter Heegde zich geen zorgen. ,,Dat is een toplocatie. Daar zijn echt wel weer nieuwe gegadigden voor.’’

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.