Wachten is over voor rugbyclub Hoorn

Jaap Stiemer
Hoorn

De motie van PvdA, SP en CDA om de renovatie van het rugbycomplex op de Blauwe Berg uit te stellen, werd dinsdagavond slechts gesteund door deze drie partijen. Leden en het bestuur van de Rugbyclub Westfriesland in Hoorn gingen opgelucht naar huis: er komt een einde aan ’letterlijk aanmodderen’

Na jaren van praten over de problemen die rugbyclub RCWF ontmoet op het complex op de Blauwe Berg, leek er licht aan het einde van de tunnel: wethouder Ben Tap (D66) kwam met het voorstel 135.000 euro uit te trekken om het veld aan te pakken, extra trainingsmogelijkheid te scheppen, het clubgebouw te renoveren en het aantal kleedkamers door middel van een mobiel gebouw uit te breiden.

De drie fracties vonden echter dat het college dat niet buiten de raad om moest doen. Bovendien komt er in Hoorn een nieuwe nota Sport en Bewegen aan, waarin het ook over accommodaties van Hoornse clubs gaat. Die komt - waarschijnlijk - over twee maanden aan de orde. Dan kunnen er wat de indieners van de motie betreft gedegen besluiten worden genomen en hoeft er geen 135 mille uitgetrokken te worden voor een tijdelijke oplossing voor RCWF.

Dat was tegen het zere been van de club, die daarom massaal naar de raadzaal kwam, ook met leden van clubs uit andere delen van Noord-Holland. Namens de club spraken Johan Krüger, Janneke Tjebbes en Mike Joris de raad toe met een verhaal dat er niet om loog. De rugbysport maakt een periode van bloei door, maar daar kan de Hoornse club niet van profiteren. Sterker nog; de rugbybond heeft RCWF gewaarschuwd dat wanneer er nog één afgelasting komt, de competitie voor de club voorbij is. Thuiswedstrijden worden in Schagen gespeeld. ,,Letterlijk doormodderen’’, aldus Tjebbes.

Roger Tonnaer (Fractie Tonnaer) sprak ook namens HOP, Hoorn Lokaal, Hoorns Belang, Jong en Oud, HSP en VOC Hoorn toen hij stelde dat de ’kleedkamers van de club volgens de Dierenbescherming niet eens geschikt zijn om schapen in te houden’. Hij noemde het ook pijnlijk dat de club niet van de motie op de hoogte was gebracht. Ronald Louwman (VVD) noemde de motie ’onbehoorlijk’ omdat het gaat om een ’noodsituatie’ na veertig jaar gebrekkig onderhoud. Aart Ruppert (VOCH) zei dat een definitieve oplossing waar de drie fracties voor staan ’miljoenen gaat kosten’. ,,En waar zie u die?’’

Ook coalitiepartijen D66 en GroenLinks steunden de motie van de drie andere coalitiepartijen niet. Deze brachten hem toch in stemming. Volgens Jeroen van der Veer (PvdA) zijn er meer verenigingen in Hoorn die slechte accommodaties hebben en moet dat toch integraal en duurzaam bekeken worden. Een meerderheid koos echter de snelle optie.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen