Schrik om de plannen bij kruising Zandvaart

Anna Paulowna

Omwonenden zijn verbaasd over het voornemen van het Polders college om de kruising van de Molenvaart met de Zandvaart veiliger maken door er een plateau en twee fietsbruggen aan te leggen. ,,Wij schrokken toen we het vernamen'', aldus Gerard Geerligs.

Geerligs woont sinds 1979 aan de Molenvaart in Breezand en komt tot de conclusie dat de kruising door de jaren heen alleen maar onveiliger is geworden. Niettegenstaande alle inspanningen van de gemeente hebben de diverse ingrepen door de jaren heen volgens hem alleen maar tot een gevaarlijkere verkeerssituatie geleid.

,,De huidige situatie is verre van veilig'', meent Geerligs, die het met de gemeente eens is dat er iets moet veranderen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.