Bergen kan bezuinigingen doorvoeren

bergen

De gemeenteraad van Bergen heeft zich geschaard achter het collegeprogramma tot en met 2014. Ook de voorgestelde bezuiniging van 1.740.000 euro die daarmee gemoeid gaat, stuitte niet op zwaar verzet bij de raadsleden.

De meeste partijen prezen het college voor de geleverde inspanning. In eerste instantie dreigde voor Bergen een bezuiniging van 5 miljoen euro. Dat bedrag slonk, vooral omdat Bergen weinig eigen grond in handen heeft. Veel gemeenten moeten hun grond afwaarderen en Bergen ontkomt daar aan. Een andere factor van belang is het relatief klein aantal uitkeringsgerechtigden in Bergen.

Meer nieuws uit Alkmaar

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons