Waarschuwing aan tandartsen

Minister Edith Schippers (VWS) is niet tevreden over het verloop van het ‘experiment vrije prijsvorming mondzorg’. De prijsstijging die tandartsen hebben doorgevoerd is te hoog. Ook blijken patiënten niet of nauwelijks bij andere tandartsen terecht te kunnen voor deelbehandelingen.

Schippers heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dan ook opgedragen voorbereidingen te treffen om het experiment voortijdig stop te zetten. Wanneer eind dit jaar zou blijken dat de prijzen niet tot een acceptabel niveau zijn gedaald en ook op andere terreinen geen verbeteringen zijn geboekt, zal Schippers het experiment beëindigen. Positief is dat tandartsen in de experimentperiode een flinke impuls hebben gegeven aan kwaliteitsontwikkeling.

Op aandringen van de sector heeft Schippers vorig jaar besloten over te gaan tot het experiment vrije prijzen in de mondzorg. De aanname was dat het loslaten van maximumtarieven positieve effecten zou hebben op de keuzevrijheid van de patiënt en tot meer kwaliteit en betere serviceverlening zou leiden. Het experiment is in januari begonnen en duurt in principe drie jaar.

Uit het eerste grotere onderzoek van de NZa blijkt dat de prijzen in het eerste kwartaal met 6,1 procent zijn gestegen (zonder inflatiecorrectie: 9,6 procent). Schippers vindt dit, gelet op de financieel-economische situatie en de portemonnee van de burger, te hoog. Bovendien blijkt dat na invoering van de vrije prijsvorming in de eerste drie maanden minder contracten met zorgaanbieders zijn gesloten dan in vorige jaren.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.