Volle kracht vooruit met plan Nibbixwoud

Redacteur West-Friesland
Nibbixwoud

Wat de betrokkenen bij het nieuwe complex met sportvelden en dorpsaccommodatie in Nibbixwoud betreft staan alle lichten op groen. Het ontwerpbestemmingsplan gaat met lichte wijzigingen de procedure in.

Een alternatief inrichtingsvoorstel blijkt niet haalbaar te zijn. In overleg met bewoners van de Weidelaan is wel besloten het fiets/voetpad naar het complex, dat de ingang krijgt op de plek van Weidelaan 53, niet direct langs de sloot achter de huizen te leggen. Het komt nu op wat grotere afstand, met een grondwal en groen ertussen.

Voor de accommodatie, waarvan 32 clubs gebruik gaan maken, is tien miljoen euro beschikbaar.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen