Testament onderweg foetsie

Ed Brouwer

De notaris van Pieter Kaat stuurt een concept-testament dat kwijtraakt bij de post. Meneer Kaat vindt het een akelig idee dat de vertrouwelijke informatie uit het testament misschien in handen van wildvreemden is gekomen.

Waarom heeft de notaris zo’n belangrijk stuk niet aangetekend verstuurd, vraagt meneer Kaat zich af. Maar toen hij er zijn notaris naar vroeg, was diens reactie dat dit niet het probleem van de notaris is maar van de posterijen.

Dat meneer Kaat vervolgens zei te overwegen ergens een klacht over hem te deponeren, leidde tot een onderkoelde reactie: ,,Ook al had een andere vorm van verzending voor de hand gelegen, het nalaten hiervan door de notaris is niet klachtwaardig".

Volgens de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB) die we er naar vragen, zijn er geen richtlijnen voor het versturen van testamenten. Nergens staat dat dit aangetekend moet.

Er wordt op gewezen dat ook gevoelige informatie over banktegoeden en pensioen- afspraken zomaar met de post worden verstuurd. Aantekenen van post geeft geen 100 procent garantie. Mocht meneer Kaat zich er niet bij kunnen neerleggen, dan kan hij de KNB om bemiddeling vragen.

Een officiële klacht indienen kan bij de geschillencommissie notariaat (sgc.nl of 070-3105310).

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.