Geen draagvlak voor gratis wifi centrum Beverwijk

Annemiek Jansen
Beverwijk

Er is geen draagvlak onder de ondernemers voor een gezamenlijk, gratis wifi-netwerk in het centrum van Beverwijk. Dit laat wethouder Tim de Rudder weten in een memo aan de gemeenteraad.

Bijna drie jaar geleden nam de gemeenteraad een motie aan om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid tot invoeren van een wifi-netwerk in het centrum. Er zijn nu nogal wat wifi-netwerkjes in de lucht en sommige van die netwerkjes zijn ook gratis, maar dan moet je wel weten waar je moet gaan staan.

Eind 2015 bleek dat de aanleg van zo’n netwerk redelijk snel gerealiseerd kan worden door het koppelen van bestaande systemen.

Zo’n gezamenlijk wifi-netwerk zou, omdat het gratis is, een service aan de bezoekers van het centrum zijn. Bovendien kunnen de ondernemers zich gezamenlijk presenteren, want de gebruikers worden als ze de wifi gebruiken, welkom geheten. Bezoekers zouden dan de volgende boodschap kunnen zien: ’Welkom in stadscentrum Beverwijk’.

Onderhoudskosten

Maar dat gaat niet door. De raadscommissie verzocht de wethouder om de ondernemers in het centrum te vragen wat zij van een gezamenlijk wifi-netwerk vinden. En uit dat gesprek is gebleken dat de ondernemers op dit moment niet bereid zijn om de jaarlijkse onderhoudskosten, of een deel daarvan, voor hun rekening te nemen.

In het onderzoek becijferde de gemeente dat de jaarlijkse exploitatielasten afhankelijk waren van het gekozen systeem en ergens tussen de 7000 en 18.000 euro liggen. Een community is duurder dan een netwerk te creëren van het openbare gedeelte van de eigen wifi-netwerk van de ondernemers.

Omdat de ondernemers niet willen betalen aan een gezamenlijk wifi-netwerk, stuurt wethouder De Rudder de gemeenteraad van Beverwijk nu een memo met de laatste stand van zaken.

Hij schrijft daarin: ,,Aanleg voor de gemeente is bij het ontbreken van draagvlak, zeker waar het om financieel draagvlak gaat, geen haalbare zaak meer.’’

Storingen

Het had zo mooi kunnen zijn. Een gratis, nieuw wifi-netwerk de lucht in bij de opening van de vernieuwde Breestraat, maar daar gaat een streep doorheen. Want de gemeente gaat het gratis wifi-netwerk dus niet aanleggen.

Wethouder De Rudder schrijft over mogelijke storingen in het wifi-netwerk dat dit een gevolg blijft van de eigen huis- of winkel-netwerk. ,,Dit heeft geen betrekking op de gemeente.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.