Petitie krant tegen achtergrondlawaai op radio en televisie: ‘Actie ‘Ik hoor je niet!’

Durk Geertsma

Programmamakers op radio en televisie moeten stoppen met het toevoegen van hinderlijk ervaren achtergrondgeluiden bij gesproken woord, zoals nieuwsuitzendingen en interviews. Dat is de strekking van de petitie ‘Ik hoor je niet’, die door de ombudsredactie van deze krant is opgezet. De stichting Hoormij, waarin belangenclubs van mensen met hoorproblemen zijn verenigd, steunt de actie van harte.

In de afgelopen weken is na een korte oproep op de ombudspagina duidelijk geworden hoeveel last kijkers en luisteraars van de achtergrondgeluiden hebben. De reacties stroomden binnen. Ineke Swier in Wieringerwerf startte naar aanleiding van de oproep spontaan een handtekeningenactie en haalde in haar dorp ruim 70 handtekeningen op.

Een korte enquête in ons eigen lezerspanel Regiopeil.nl leerde dat van de 1300 ondervraagden een ruime meerderheid zich stoort aan muziekjes en jingles onder gesproken woord. En dat niet alleen. Ook bij Nederlandse speelfilms en programma’s als ‘Wie is de Mol’ en ‘De Wereld Draait Door’ is de verstaanbaarheid vaak een probleem.

De ergernis beperkt zich niet alleen tot mensen met een verminderd gehoor. Ook kijkers en luisteraars zonder een auditieve beperking storen zich in meerderheid aan de mengeling van tekst en geluid.

Hoormij ondersteunt de actie van de krant van harte. Hoormij ijvert al jaren voor een verbetering en heeft daarin al successen geboekt. Rennie van Moolenbroek van Hoormij stelt dat programmamakers het probleem bagatelliseren, totdat ze er zelf of in familiekring zelf mee te maken krijgen. De petitie zal worden aangeboden aan vertegenwoordigers van publieke en commerciële omroepen.

De petitie staat online op www.petities24.com/ik_hoor_je_niet Op onze speciale website www.petitie-ikhoorjeniet.nl wordt alle nieuws over de actie verzameld en staan verwijzingen naar de petitie en facebookpagina. Het is tevens mogelijk om een handtekeningenlijst te downloaden. De actie loopt tot eind maart.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.