Garantie 3,4 ton voor Drom toch geheel nodig

Paul Gutter
Enkhuizen

De extra garantstelling van 341.000 euro voor de restauratie en verbouwing van cultureel centrum De Drommedaris in Enkhuizen is vermoedelijk toch in zijn geheel nodig. Dat bleek dinsdagavond in de raadscommissie grondgebied.

Verschillende fracties voelden zich op het verkeerde been gezet door een passage hierover in de voorjaarsnota. Daarin stond dat de klus naar verwachting binnen het beschikbare budget kan worden geklaard, maar dat door de slechtere staat van de kap, het grondige onderzoek naar de fundering en de lagere bijdrage van de exploitant, de garantstelling van de raad nodig zal blijken.

Bedragen stonden in de voorjaarsnota echter niet vermeld en dat leidde tot vragen. In februari meldde het college immers nog dat met het bestuur van stichting cultureel centrum De Drommedaris overeenstemming was bereikt over een bijdrage van 140.000 euro. Dit zou in mindering worden gebracht op de garantstelling, zoals door de raad besloten.

Vooral D66, PvdA en HEA drongen bij het college aan op meer duidelijkheid over de bedragen. ,,Niemand gaat bij een project van 3,5 miljoen euro zeuren over een overschrijding van een ton, maar doe dit wel met open vizier’’, adviseerde Jan van Oostende (PvdA). De definitieve balans kan overigens pas worden opgemaakt bij de oplevering in november. ,,Tot die tijd kunnen er nog nieuwe subsidies binnenkomen, maar we kunnen ook nog tegenvallers krijgen’’, aldus burgemeester Jan Baas.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen