Op tijd vakantie nemen

© HSPublicity

Werknemers moeten vanaf 1 januari 2012 hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. Daarna komen deze dagen te vervallen.

Het kabinet wil daarmee stimuleren dat werknemers regelmatig vakantie opnemen en niet jarenlang dagen opsparen. Het te lang uitstellen van vakantie kan de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar brengen. De maximale termijn om wettelijke vakantiedagen op te nemen, geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Verder is het voor werkgever en werknemer mogelijk in onderling overleg de vervaltermijn te verlengen.

Er worden nog meer aanpassingen gedaan in de regeling voor vakantie en verlof. Werknemers die langdurig ziek zijn, krijgen voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers. Per 1 januari 2012 hebben alle werknemers een wettelijk recht op minimaal twintig vakantiedagen per jaar. Nu hebben zieke werknemers minder wettelijke vakantiedagen dan gezonde werknemers.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.