Bank geeft Ton alsnog zijn pensioen

Ombudsredactie

Voor Ton de Jong kan de ombudsredactie niet meer stuk. Na bemiddeling van ons krijgt de Hoornaar van ABN Amro een vergoeding als aanvulling op zijn AOW. Wellicht leerzaam voor anderen voor wie de pensioendatum ook begint te naderen.

De Jong bereikt begin april 2012 de pensioenleeftijd. Behalve AOW krijgt hij van verschillende instanties enkele kleine pensioentjes. De uitkering van de pensioenverzekering van zijn laatste werkgever blijft uit. Hij belt met Zwitserleven en hoort tot zijn verbazing dat deze verzekeringsmaatschappij al begin februari ABN Amro een bericht heeft gestuurd. Daarin staat, zegt dat de betreffende verzekering zou ’expireren’ op 1 april 2012.Omdat hij van de bank niets hoort, belt hij zelf naar Zwolle waar de ABN Amro-pensioenafdeling is gevestigd. Hij krijgt te horen: ’Dat zijn wij vergeten’. Ook hoort hij dat de bank meteen tot actie over zal gaan om een goed voorstel te doen op basis waarvan hij een maandelijks bedrag krijgt tot zijn dood.Er gebeurt niets, stelt hij vast. Ook niet nadat hij de brief van Zwitserleven aan ABN Amro, waarvan hij een kopie heeft gekregen, nogmaals naar de bank stuurt.Wij krijgen de brief ook én een persoonlijke brief aan De Jong, waarin een en ander nog eens uitgebreid uit de doeken wordt gedaan. TussenpersoonHij belt dan nogmaals met Zwitserleven of zij iets voor hem kunnen betekenen. Nee, ABN Amro moet actie ondernemen. Die is immers door zijn bedrijf aangewezen als tussenpersoon. Dan heeft De Jong het gehad met ABN Amro en maakt hij gebruik van de door Zwitserleven geopperde vrijheid om een andere tussenpersoon te zoeken. Hij vindt die in ASR en hij vraagt Zwitserleven zijn lijfrente van 45.000 euro over te boeken naar die verzekeraar. Al met al zal de pensioenuitkering van ruim 188 euro per maand beginnen op 1 juli 2012. De Jong denkt nog: ’Waarom niet per 1 april als mijn AOW ingaat?’, maar die lieverkoekjes worden niet gebakken. Zijn assurantieman vertelt hem dat ASR juist handelt, want die heeft het geld immers pas veel later gekregen dan 1 april.De Jong loopt zo dus drie maanden uitkering mis en vraagt zich af wie hem daarvoor schadeloos gaat stellen. Hij meldt zich bij ons en laat de paperassen zien waarop een en ander is gebaseerd. SchadeloosAls bij ABN Amro inderdaad niet adequaat gehandeld is, lijkt het ons redelijk dat ABN Amro zijn verantwoordelijkheid neemt en De Jong schadeloos stelt. We vragen het aan financieel planner Felix Timmermans van De Financiële Gids uit Haarlem. Die vindt het ook ’billijk’ om ABN Amro om een vergoeding te vragen. Als daar inderdaad fouten zijn gemaakt, is drie keer 188 euro alleszins redelijk.We stellen ons in verbinding met de bank en zeggen dat het erop lijkt dat er bij de bank iets fout is gegaan. Woordvoerder Karen de Vries zoekt een en ander uit en ontdekt het om ’een complex verhaal’ gaat. Ze vindt ook uit dat er twee keer offerte is uitgebracht, maar die hebben De Jong nooit bereikt. Omdat het hele proces bij ABN Amro intern ’niet vlekkeloos’ is verlopen, zoals ze het formuleert, gaat de bank in op ons voorstel om de Hoornaar drie maanden schadevergoeding te geven. Dat zijn de drie maanden die De Jong misloopt doordat ASR pas per 1 juli begint met de vergoeding. De 564 euro zijn inmiddels overgemaakt en De Jong is blij met onze bemiddeling. ,,Ik ben jullie zeer dankbaar dat jullie erin zijn gesprongen’’, zegt hij, ,,en zo mijn pensioentekort heb kunnen redden.’’Jan Peter Versteege

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.