Hemelwater gescheiden afvoeren in Wormerland

Koos Reitsma
Wormer

Het college van Wormerland neemt zich voor om extra hemelwaterriolen aan te leggen. Zodat regenwater dat op straat valt niet meer via het riool, waardoor ook het afvalwater stroomt, wordt verwerkt.

De maatregel moet ervoor zorgen dat het huidige gemengde rioolstelsel - voor afvalwater én hemelwater - minder wordt belast. Met als gevolg, meer ruimte voor het opvangen van de voorspelde toename van neerslag. Hemelwater door het riool afvoeren, betekent dat het naar de rioolzuivering gaat, terwijl zuiveren helemaal niet nodig is. Het kan direct naar het oppervlaktewater.

Door de klimaatverandering moet rekening worden gehouden met een toename van het aantal regenbuien dat kort en hevig zal zijn.

De fractie van GroenLinks had vragen gesteld aan het college van Wormerland naar aanleiding van de grote hoeveelheden regen die de Zaanstreek nu al te verwerken krijgt. GroenLinks vroeg onder meer naar de verantwoordelijkheid die burgers hebben voor de verwerking van het regenwater op het eigen terrein.

In de meeste buurten stroomt afvalwater nog altijd samen met het regenwater door de rioolbuizen. Deze stromen te scheiden is een doel. Maar om dat in bestaande situaties te doen, brengt hoge kosten met zich mee. De baten staan in geen verhouding tot de kosten, aldus het college.

Alleen waar sprake is van nieuwbouw en in sommige gevallen bij renovatie wordt wel van de bewoners (of ondernemers) gevraagd het hemelwater op eigen terrein te verwerken. En alleen daar, waar het betreffende perceel grenst aan buitenwater.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.