Waterland blijft bij regio Amsterdam voor toewijzing woningen

Johan Moes
Monnickendam

De gemeente Waterland blijft onderdeel uitmaken van de Stadsregio Amsterdam als het om het toewijzen van woningen gaat. Toetreding tot een andere woningmarktregio, zonder Amsterdam, is niet realistisch en bovendien schiet Waterland er niks mee op.

Dat zegt het college van b en w, dat in opdracht van de gemeenteraad heeft onderzocht of toetreding tot een andere woningmarktregio voor Waterlandse huizenzoekers voordelen heeft.

Waterland is onderdeel van de regio Amsterdam, maar heeft de kans om samen met andere gemeenten een nieuwe woningmarktregio te vormen. Een aantal raadsleden denkt dat Waterland beter kan gaan samenwerken met gemeenten in het noorden van de provincie, zoals Purmerend, Edam-Volendam en zelfs Hoorn of Schagen. Daarmee zou worden voorkomen dat een deel van de woningen in Waterland wordt toegewezen aan woningzoekenden uit Amsterdam of zelfs gemeenten ten zuiden van de hoofdstad.

Maar er was nog een reden om te onderzoeken of Waterland zich kan aansluiten bij een andere regio. Volgens nieuwe regels mogen woningcorporaties straks alleen nog investeren (dus nieuwe sociale huurwoningen bouwen) in de regio waar hun woningbezit het grootst is. In Waterland zijn Wooncompagnie en Intermaris actief, die beide de meeste woningen in West-Friesland hebben. Bij strikte handhaving van de nieuwe regels zouden beide corporaties niet meer in Waterland mogen investeren.

Maar die soep wordt waarschijnlijk niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend, zegt het Waterlandse college na onderzoek. De kans is groot dat corporaties straks toch met een speciale ontheffing kunnen blijven investeren in gebieden die niet tot hun kerngebied behoren. Daarover vindt op dit moment overleg plaats.

Verder stelt het college dat aansluiting van Waterland bij een andere woningmarktregio om geografische redenen niet realistisch is. Dergelijke regio’s moeten aaneengesloten gebieden zijn en de verwachting is dat Purmerend en Edam-Volendam het liefst bij Amsterdam willen blijven. Dat maakt Waterlandse aansluiting bij Hoorn of Schagen dus onmogelijk. Ook ligt het volgens het college voor de hand om bij Amsterdam te blijven omdat in de Stadsregio de belangrijkste verhuisstromen met Waterland plaats vinden en niet in andere regio’s.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.