Tuitjenhorn: Hoe pakt AMC het volgende keer aan?

Laura Heerlien
Tuitjenhorn

Hadden ze het achteraf, gezien het heftige gevolg en alle emotie en kritiek rond ’Tuitjenhorn’, niet beter anders kunnen aanpakken bij het AMC? Daar kan de woordvoerder van het Amsterdamse ziekenhuis, Frank van den Bosch, nog niets over zeggen. Ook niet na het betoog van de weduwe Tromp, die het AMC verwijt dat het niet eerst naar wijlen haar man Nico is gegaan, maar direct naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg, wat haar man de dood in joeg.

Het blijft een van de belangrijkste vragen in de kwestie. ,,Wij staan wel open voor onderzoek naar ons eigen handelen, want als AMC zijn wij uiteraard toetsbaar. Maar dat moet wel een onafhankelijk onderzoek zijn. Misschien een idee voor ’Den Haag’ om zich over te buigen? Pas na zo’n onderzoek kunnen we oordelen of dit de juiste gang van zaken is geweest, of dat we dit in de toekomst anders moeten doen.’’

Huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn beroofde zichzelf begin oktober van het leven, nadat naar hem een strafrechterlijk onderzoek was gestart en hij op non-actief was gesteld. Tromp had een terminale patiënt 1000 mg morfine en 350 mg dormicum gegeven. De zaak kwam aan het rollen nadat een coassistent van het Academisch Medisch Centrum (AMC) die bij de toediening aanwezig was aan de bel trok. Het AMC, dat claimt normaal altijd hoor en wederhoor toe te passen, vond de situatie dermate uitzonderlijk en ernstig dat zij direct naar de IGZ ging. De IGZ stapte naar justitie.

Columnist van deze krant en suïcidedeskundige René Diekstra maakt zich al weken kwaad over de gang van zaken rond Tuitjenhorn. Daar wil hoogleraar huisartsgeneeskunde van het AMC, H. van Weert, op reageren. ,,In zijn column schrijft René Diekstra over de verklaring van de coassistent: ’we weten inmiddels dat in dat relaas een aantal grove onjuistheden staat’. Maar het Openbaar Ministerie en de IGZ, zijn de enige instanties die de gebeurtenissen hebben onderzocht of onderzoeken. Geen van beide, onafhankelijke, instanties heeft uitspraken gedaan die het relaas van de coassistent in twijfel trekken.’’

Het OM wil niet inhoudelijk ingaan op het -inmiddels gesloten - onderzoek, maar meent wel dat het zorgvuldig heeft gehandeld in de verhoorprocedure in de zaak-Tuitjenhorn. De weduwe zegt dat haar man onder druk is verhoord. Het OM stelt dat de verhoren in overleg met de advocaat en met instemming van de psychiater hebben plaatsgehad.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.