Werkloosheid in Noordkop in januari amper gestegen

Redacteur Schagen
noordkop

De forse stijging van de werkloosheid, die in januari in Nederland te zien was, is de regio voorbijgegaan. Sterker nog, er was sprake van een daling, zij het een minimale, namelijk van 1402 naar 1401 werkzoekenden zonder werk.

Het UWV kwam recent met de regionale cijfers. Waarbij blijkt dat het eerste werkloosheidcijfer van Hollands Kroon op 671 staat, precies zeven meer dan in de vier afzonderlijke gemeenten in december vorig jaar. Een jaar geleden telde de jongste gemeente van dit land nog 635 mensen, die zonder baan zaten en op zoek waren naar een nieuwe job. Daarbij is ook een toename zichtbaar van het aantal jongeren, dat werkloos is. Dit is conform de landelijke trend. Het UWV heeft de cijfers gespecificeerd voor de groep tot en met 27 jaar. Dit waren er een jaar geleden 105. In het hier en nu staat de teller op 113.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.