Meer loon en sociaal akkoord voor medewerkers Defensie

Redacteur Den Helder
den helder

Militairen en burgers die werkzaam zijn bij Defensie krijgen een procent salarisverhoging en een nieuw sociaal akkoord. Die afspraken hebben de bonden gemaakt met de minister van defensie.

Gisteren tekende minister Hans Hillen het onderhandelingsresultaat. De salarisverhoging is een procent per 1 maart 2012, de afgelopen jaren gold de nullijn. Tot 1 januari 2016 geldt een nieuw sociaal beleidskader voor werknemers en ex-werknemers van Defensie.

Door de bezuinigingen die momenteel in uitvoering zijn neemt de krijgsmacht de komende jaren afscheid van circa tienduizend personen. Meer dan in het verleden staat echter het uitgangspunt ’van werk naar werk’ voorop bij Defensie. Of dat binnen of buiten de krijgsmacht is maakt niet uit.

Marineofficier Rob Hunnego was als vice-voorzitter van de grootste defensiebond voor middelbaar en hoger personeel nauw betrokken bij het langdurige proces. Hunnego: ,,Na vele jaren van onzekerheid en onrust onder het defensiepersoneel is er nu eindelijk gedeeltelijk duidelijkheid in een aanvaardbaar sociaal akkoord. Het defensiepersoneel heeft méér dan genoeg bijgedragen aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. De focus ligt nu op het begeleiden van werk naar werk voor mensen die Defensie moeten verlaten. Wat resteert is het scheppen van duidelijkheid op het niveau van de individuele defensiemedewerker; die zekerheid komt helaas pas nadat de reorganisaties zijn doorlopen, niet eerder dan eind 2012.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.