Drechterland moet sociaal bouwen

Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl
Bovenkarspel

De behoefte aan sociale woningbouw is in de SED-gemeenten niet gelijk. Dit ondanks de schijnbaar lange wachttijden in deze regio. De druk is in Drechterland het hoogst.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de wacht- en zoektijden voor het in aanmerking komen van een sociale huurwoning, dat SED-gemeenten Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen hebben laten uitvoeren met corporaties Welwonen, De Woonschakel en Het Grootslag.

Directe aanleiding was een noodkreet van De Woonschakel, die merkte dat de wachttijd in Stede Broec voor bepaalde huurwoningen wel erg hoog opliep. De corporaties vroegen om snelle actie, mede met het oog op de toestroom van vergunninghouders, maar daarvoor moest eerst de urgentie in kaart worden gebracht.

En die verschilt opvallend binnen de drie onderzochte gemeenten. De druk in Drechterland is hoog. Waar mogelijk moet extra sociale woningbouw komen, want de voorraad is te laag om extra toeloop op te vangen. ,,We lopen wellicht wat achter, omdat we te behoudend zijn geweest’’, erkent wethouder George Besseling. Het streven is met meer nieuwbouw de huidige wachttijden te verlagen. Bovendien heeft Drechterland te maken met meerdere kernen, waar de leefbaarheid in het gedrang komt als niet regelmatig nieuw gebouwd kan worden.

Het percentage sociale huurwoningen in Drechterland ligt fiks onder dat van Enkhuizen en Stede Broec. De zoektijden zijn in Drechterland ook langer.

Wethouder Klaas Kok van Enkhuizen stelt vast dat de situatie in zijn gemeente aardig in balans is. De huidige woonvisie hoeft niet aangepast te worden, sterker nog: Enkhuizen heeft meer sociale huurwoningen dan momenteel strikt vereist is. Wel is er behoefte aan wat duurdere woningen.

In Stede Broec ligt het weer anders. Ook daar is er vooral vraag naar duurdere huurwoningen om doorstroming te bevorderen. Overigens ziet ook het college van Stede Broec de noodzaak om versneld sociale woningen te bouwen en kansrijke locaties aan te wijzen die vlot ontwikkeld kunnen worden, aldus wethouder Bart Nootebos.

De drie wethouders plaatsen wel een kanttekening bij de noodkreet van de corporaties. Want de daadwerkelijke zoektijd ligt volgens hen lager dan de wachttijd. Bovendien is het voor de gemeenten lastig om de bouw van duurdere huurwoningen te stimuleren. ,,Projectontwikkelaars willen zeker weten dat ze hun woningen kwijt kunnen’’ aldus Nootebos, die stelt dat de colleges geen pasklare oplossingen hebben.

Toch wordt al het nodige gebouwd en gepland. In Stede Broec bijvoorbeeld aan Het Voert en de Burgemeester Boonlaan, maar ook zijn er plannen voor locatie OpMaat aan de Middenweg en het Florapark in Bovenkarspel. In Enkhuizen zijn er plannen voor de Reigerweg, Anjerstraat en het Westeinde. In Drechterland willen de corporaties de komende jaren bouwen in Hoogkarspel, maar ook in Venhuien en Westwoud. Dan gaat het dan ook om grotere aantallen.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen