Toespraak Karel Hazeveld, Democraten Beverwijk, bij ingebruikname nieuwe raadszaal

Redacteur Kennemerland
beverwijk

Bij de ingebruikname van de nieuwe raadszaal in het stadhuis van Beverwijk vorige week donderdag sprak fractievoorzitter Karel Hazeveld van Democraten Beverwijk de volgende woorden.

Ter gelegenheid van de eerste gemeenteraadvergadering in hetnieuwe stadhuis werd er gesproken door de Burgemeester vanLeeuwen. Hij gaf een opsomming van de stappen tijdens hettraject tot de oplevering. Namens 6 fracties sprak Robert Boervan de VVD, hij had het over de mogelijkheden die het nieuwestadhuis met zich mee brengt en sloot af met “en nu aanhet werk”. Als laatste spreker melde zich Karel Hazeveld vanDemocraten Beverwijk, hij had een kort en krachtig statement,bijna een oproep.EENHEIDEenheid in verscheidenheid, dat is wat politiek bestuur voor de inwonersdient te zijn.In deze zaal van de democratie, dient elke vertegenwoordiger het woordte kunnen voeren en zijn of haar argumenten en inzichten aan de anderente verkondigen.Uiteindelijk geldt de eenheid van bestuur, want alle verscheidenheidtezamen vormen het gemeentebestuur.Het gemeentebestuur heeft als taak overwogen besluiten te nemen in hetbelang van de inwoners.Het zijn diezelfde inwoners die de verscheidenheid van de gemeenteraadkunnen bepalen en zo invloed uitoefenen op de besluiten.Eenheid uit zich in een vlag of vaandelTijdens de Olympische spelen lopen de deelnemers van de diverse landenachter de vlag van het land dat zij vertegenwoordigen.Vertegenwoordigen is het woord.Harmonieën, Schutterijen, Legeronderdelen zijn voorbeelden van groepenmensen die een Eenheid vormen en daarvoor een Vaandel bij zich dragen.Ik ben dan ook verheugd dat het Stadsvaandel een plaats in deze zaalheeft gekregen. Laten wij bij twijfel onze ogen er op richten en daarmeeons weer bewust worden waarvoor wij hier zijn.Eenheid in verscheidenheid dat is wat deze gemeenteraad in het belangvan haar inwoners in haar besluitvorming dient te verkrijgen.Mogen wij nu en al onze opvolgers in de jaren die komen blijven zoekennaar Eenheid op basis van argumenten in het belang van de inwoners.Aan deze Zaal zal het niet liggen.Karel HazeveldFractievoorzitter Democraten Beverwijk26 januari 2012

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.