Stede Broec ziet kansen door nieuwe Westfrisiaweg

Cees Beemster
BOVENKARSPEL

De gemeente Stede Broec ziet in de opwaardering van de Westfrisiaweg en de ingrepen aan de Drechterlandseweg in de toekomst kansen op het gebied van recreatie, toerisme en wonen.

De omlegging en inpassing van de N23 aan de zuidzijde van Stede Broec en de aantakking op de bestaande Provincialeweg zorgt voor een betere doorstroming van het regionale verkeer. Maar ook biedt dit kansen op de ontwikkeling van woningbouw, zowel in het noorden als in het westen.

Dat blijkt uit de Toekomstvisie Stede Broec die het nieuwe college heeft gepresenteerd. Uitgangspunt is dat Stede Broec de verstedelijkte plattelandsgemeente blijft die het nu is: met uitbreidingsmogelijkheden aan de randen, maar ook met ruimte voor ecologische zones. Wat dat laatste betreft: Stede Broec zou graag een brede ecologische strook zien die het Markermeer verbindt met De Weelen. Groene buffers tussen de woonwijken voor recreatie.

Bouwen wil Stede Broec in de toekomst alleen naar vraag: meer woonvormen voor ouderen en alleenstaanden en in het juiste tempo, dus niet voor leegstand. Plannen zijn er voor Buitenveld aan de westzijde en Florapark aan de oostzijde van de gemeente. Ook zijn er plannen voor de ontwikkeling van het voormalig CNB-terrein tegen Enkhuizen aan.

Waterrijk karakter

De nieuwe woonwijken zullen in ieder geval een waterrijk karakter hebben en bijdragen aan de doorvaarbaarheid van de gemeente. Het streven is tevens om via nieuwe watergangen ook Broekerhaven nadrukkelijker aan te sluiten op het regionale vaarroutenetwerk.

De opwaardering en omlegging van de N23 juicht het college toe. Dit opent aan de oostzijde van de gemeente mogelijkheden op toeristisch gebied, zoals het verplaatsen van de camping, uitbreiding van de watersportvoorzieningen en de aanleg van een surfstrand.

Maar door de verbeterde ontsluiting van Stede Broec met de rest van de wereld kan de gemeente zelf zich ook beter ontwikkelen, zo is de gedachte. Wel laat de ontsluiting noord-zuid in Stede Broec zelf nog te wensen over. Daarom wordt gedacht aan het aansluiten van de Voetakkers op de nieuwe N23 en de aanleg van een parallelweg richting Raadhuislaan. Onderzocht wordt nog hoe de verkeersafwikkeling van de N23 richting de woonwijken veiliger kan worden.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen