Stilstand bij project Overdie

Alkmaar

Het in 2003 met veel enthousiasme begonnen 'herstructureringsproject Overdie' is vastgelopen.

Er wordt veel gebouwd, maar op sociaal-economisch vlak is er stilstand. De regie ontbreekt. De doelgroep wordt niet bereikt. Er wordt langs elkaar heen gewerkt. Die kritiek heeft niet alleen de Wijkraad Overdie, maar ook de landelijke ’visitatiecommissie wijkenaanpak’. Deze commissie van deskundigen reist de veertig wijken in Nederland af die destijds door de regering zijn aangewezen als aandachtswijken. ,,Aan de sociale kant van het verhaal is nog niets gedaan’’, zegt wijkraadsecretaris Jan van Schaik. ,,De aanpak van de hoge werkloosheid bijvoorbeeld. Dat is hier een van de grootste problemen. Er zijn in Overdie nog altijd families van drie generaties werklozen. Er zou geïnvesteerd worden in werkgelegenheidsprojecten, vooral voor de jongeren, maar er is op dat vlak nog helemaal niets van de grond gekomen.’’Volgens de wijkraad slaagt de gemeente er niet in de regie in handen te krijgen.

Voorzitter Arie van Diepen van de Wijkraad vreest dat het nog erger wordt. Hij heeft de indruk dat het nieuwe college zich niets gelegen laat liggen aan de destijds vastgelegde afspraken over Overdie.

Meer in de Alkmaarsche Courant van zaterdag

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.