Bisschop wil Goede Raad niet verkopen

Bart Vuijk
Beverwijk

In zijn pogingen om de Goede Raadkerk in Beverwijk voor het nageslacht te behouden, heeft actievoerder Alex van Luijn twee opvallende dingen gedaan. Hij heeft zelf een bod op de leegstaande kerk uitgebracht, en hij heeft een poging ondernomen om in het bestuur van parochie St. Eloy te komen.

Beide acties zijn op koude grond gevallen. Het bestuur van St. Eloy, dat twee vacatures heeft, weigert Van Luijn op basis van zijn curriculum vitae als medebestuurslid te benoemen. En het bod dat Van Luijn namens een lokale projectontwikkelaar op de kerk heeft uitgebracht, wordt geweigerd. Hoewel het een bod was van meerdere honderdduizenden euro’s, beoordeelt bisschop Punt het als ’wel erg minimaal’. Ook heeft Van Luijn in zijn bod verzuimd om aan te geven wat hij van plan is met de kerk. Het bisdom wil daar ook na het afstoten van de kerk invloed op uitoefenen, zodat er geen al te heidense zaken in het voormalige godshuis zullen plaatsvinden.

Van Luijn had de reacties van St. Eloy en de bisschop wel verwacht. ,,Hoe diep kun je nog zakken als voorbeeld voor je gelovigen in Beverwijk en ook voor de niet gelovigen in Beverwijk omtrent hun cultureel historisch erfgoed’’, tiert Van Luijn op Facebook, waar hij verslag heeft gedaan van beide afwijzingen. Het gaat hem naar eigen zeggen uitsluitend om het redden van het kerkcomplex, dat in zo’n slechte staat van onderhoud verkeert dat het gebouw zeer spoedig grondig onderhanden moet worden genomen.

Dwangsommen

Eigenaar St. Eloy is daartoe verplicht op grond van de Monumentenwet. De gemeente heeft vorig jaar diverse aanzeggingen voor dwangsommen naar de parochie gestuurd om die te manen tot onderhoud van het rijksmonument.

Van Luijn gelooft inmiddels niet meer in de goede bedoelingen van parochie en bisdom. Ook het gemeentebestuur stoort zich aan de houding van het bisdom. Vorige week gaf wethouder Cecilia van Weel uiting aan haar verontwaardiging in een open brief aan de bisschop. Zij pleit daarin voor een snel herstel van het kerkgebouw, en verzoekt bisschop Punt om zijn gezag hiertoe aan te wenden.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.