Weinig begrip ondernemers voor bezuinigingsmaatregelen

© HSPublicity

Bijna de helft (48 procent) van de ondernemers vindt de aangekondigde lastenverzwaring voor ondernemers in de Miljoenennota onbegrijpelijk. Het bedrijfsleven is de motor van de economie en zij vinden dat er juist nu gestimuleerd moet worden, de crisis is immers nog niet voorbij. Dit blijkt uit een onderzoek onder het ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel.

Een derde van de respondenten kan wel begrip opbrengen voor de forse bezuinigingsmaatregelen. Zij zien het als onontkoombaar dat iedereen moet inleveren. Als de economie nog verder verslechtert, vindt een ruime meerderheid het echter tijd voor meer stimuleringsmaatregelen.

De zzp’er wordt slechts drie maal en niet noemenswaardig vermeld in de Miljoenennota. Van de zzp’ers had 50 procent een versoepeling van het urencriterium (nu 1225 uur) verwacht, 36 procent had gerekend op vereenvoudiging of afschaffing van de VAR-verklaring.

Ton Nelissen, waarnemend bestuursvoorzitter Kamer van Koophandel Nederland: „Het Handelsregister telt ruim 700.000 zzp’ers, dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse economie. Het zou een goede zaak zijn als zij voortaan ook vertegenwoordigd zouden zijn in het bestuur van de Kamers.”

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.