Aanpassingen kruising Ruyghweg-Fabrieksgracht in Den Helder

Ronald den Boer
Den Helder

De kruising van de Ruyghweg met de Fabrieksgracht wordt overzichtelijker gemaakt. Dit gebeurt naar aanleiding van een aantal (bijna)ongelukken na de reconstructie van de kruising eind 2015.

De aanpassingen moeten de verkeerssituatie voor vooral de fietsers duidelijker maken. Zo wordt de belijning aangepast, worden haaientanden aangebracht en komen er in de bocht attentielampen. Ook komt er een extra bord voor verkeer dat vanaf de Ruyghweg rechtsaf de Fabrieksgracht op rijdt.

Na de reconstructie van de Ruyghweg, waarin ook de kruising met de Fabrieksgrach was meegenomen, bleek de gewijzigde voorrangssituatie voor verwarring te zorgen voor fietsers en auto’s. Na klachten van fietsers, bewoners en de Fietsersbond heeft de gemeente een oproep gedaan aan betrokkenen bij een (bijna) fietsongeval op deze plek, zich te melden. ,,Uiteindelijk heeft niemand zich gemeld, maar met de opmerkingen die wij ontvingen op deze oproep zijn we wel aan de slag gegaan’, aldus verkeerswethouder Jacqueline van Dongen.

Medio mei moet alles klaar zijn.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.