Resomeren en cryomeren

Een uitvaart waarbij wordt gebruikgemaakt van de nieuwe technologie resomeren levert, in vergelijking met begraven, een significante milieubesparing op. Dit blijkt uit onderzoek door TNO, dat in opdracht van uitvaartorganisatie Yarden de milieueffecten van twee nieuwe uitvaarttechnieken resomeren en cryomeren, heeft vergeleken met begraven en cremeren.

Volgens het TNO-onderzoek is de totale milieu-impact van begraven het grootst, gevolgd door cremeren. De totale milieu-impact van cryomeren en resomeren is veel kleiner. <br/>

Peter van Wageningen, directievoorzitter van Yarden: „Uit het onderzoek blijkt dat de milieubelasting bij resomeren zeer klein is. Deze techniek wordt al in de praktijk gebracht in de Verenigde Staten en Canada. Cryomeren is nog nergens in gebruik. Daarom zal Yarden in Nederland resomeren introduceren. Nu is enkel nog de politiek aan zet om de nieuwe uitvaarttechniek ook wettelijk mogelijk te maken. Daarom hebben wij contact opgenomen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu.”<br/>

Een uitvaart waarbij gekozen wordt voor resomeren of cryomeren verloopt tot het moment waarop de overledene aan het zicht van de nabestaanden wordt onttrokken precies hetzelfde als een crematie. De overledene wordt vervolgens echter in een ander type installatie geplaatst. Bij resomeren wordt het lichaam ontbonden en opgelost door middel van een speciale vloeistof en treedt verwatering op. Bij het cryomeren wordt gebruikgemaakt van bevriezing, waarna het lichaam wordt ontbonden. In beide gevallen rest een kleine hoeveelheid poeder, die min of meer vergelijkbaar is met de asresten na een crematie.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.