Zijpe houdt het geld in de knip

Zijpe

De gemeente Zijpe sluit de boeken van 2009 af met een overschot van ruim 1,5 miljoen euro. Dat komt vooral vanwege niet verwachte meevallers, geld dat nog niet gebruikt is in 2009, en uitgaven die wat ruim begroot waren zodat er geld 'over' bleef.

Ruim negen ton van het bedrag gaat naar de algemene reserves. Dat zijn vrijwel allemaal incidentele meevallers. Een bedrag van 280.000 euro voor vier jaar wordt opzij gezet vanwege de derde wethouder. De rest van het bedrag wordt overgeheveld naar 2010. Die bedragen hebben veelal te maken met zaken waarover de gemeente in 2009 besluiten heeft genomen, geld heeft gereserveerd, maar waarmee in dat jaar nog niet begonnen is.

Van de negen ton die naar de reserves gaan, is zo'n 2,5 ton mogelijk een jaarlijks terugkerend bedrag. ,,Dat is feitelijk onze lucht. Een bedrag dat de druk bij de bezuinigingen wat vermindert,'' zegt wethouder B. Blonk van financiën. ,,En dan heb je het over ongeveer één procent van onze totale begroting, die zo'n 25 miljoen omvat.''

Blonk vindt het gunstige resultaat over 2009 echter geen reden om geld terug te geven aan de bewoners.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.