Beemster zet in op toerisme

Joost Reijnders
Middenbeemster

Het college van Beemster wil de komende vier jaar vol inzetten op het bevorderen van het toerisme. Dat staat in het collegeprogramma 2014-2018 dat het college aan de gemeenteraad aanbiedt.

De Beemster droogmakerij staat op de VN-werelderfgoedlijst en dat wil het college verder uitnutten. Trefwoorden bij het te vormen beleid zijn werelderfgoed, toerisme, recreatie en economie. Daarin zoekt de gemeente samenwerking met betrokken organisaties.

Het college wil het energieverbruik terugdringen en gaat de komende jaren burgers en bedrijven stimuleren zuiniger met energie te zijn en duurzamer te werken. Daartoe gaat de gemeente een energiemarkt organiseren. Om de burger te betrekken bij het beleid, komt er een internetpanel en worden burgers uitgenodigd mee te denken over zaken als het inrichten en beheren van de openbare ruimte.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.