Lokale partijen willen totale fusie BUCH-gemeenten

Koen van Eijk
castricum

De fusie van de ambtenarenapparaten van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gaat de Castricumse lokale partijen GDB en De Vrije Lijst niet ver genoeg. De BUCH-gemeenten lopen miljoenen aan subsidie mis, zo betoogden de Castricumse raadsleden Rob Schijf (GDB) en Ron de Haan (Vrije Lijst) woensdagavond.

Ze probeerden de Castricumse gemeenteraad (en via deze de Werkorganisatie BUCH) te bewegen, onderzoek te laten doen naar een bestuurlijke, dus totale, fusie, waar wel subsidie van het Rijk voor beschikbaar is. Hun motie kreeg alleen steun van de SP en werd dus afgewezen.

Volgens de colleges van b en w zou zo’n onderzoek veel te veel aandacht vergen van politiek en ambtenaren.

Wel heeft burgemeester Mans namens de gemeenten een brief gestuurd aan minister Plasterk van binnenlandse zaken. Hij stelt daarin dat de BUCH-gemeenten door een ambtelijke fusie ook voldoen aan de criteria die het kabinet hanteert bij de beoordeling van gemeentelijke herindelingen. ,,Echter, vanuit het Rijk wordt geen compensatie gegeven voor de gemaakte kosten voor, tijdens en na het proces van de oprichting van een ambtelijke fusieorganisatie.’’

Mans stelt in de brief, en herhaalde dat woensdagavond, dat de BUCH ’uniek in zijn soort’ is: het is de eerste ambtelijke fusie in Nederland met vier gemeenten.

De BUCH-gemeenteraden stellen samen drie miljoen euro beschikbaar voor de kosten van de fusie. De kosten, en ook later de voordelen, van de fusie worden verdeeld over de vier gemeenten naar rato van de omvang van hun begrotingen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.