Holenkwartier Hoorn al populair

Eric Molenaar
Hoorn

Als de interesse voor ’Holenkwartier’ maatgevend is, gaat dit plan voor een vernieuwende stadswijk op de plek van de voormalige Philipsfabriek in Hoorn een zonnige toekomst tegemoet. De initiatiefnemers hebben vele honderden inschrijvingen binnengekregen.

,,Daar zit rijp en groen tussen, nieuwsgierigen en mensen die er willen wonen of werken’’, leggen Aart Slot van woningcorporatie Intermaris en Peter Langenberg van Zeeman Vastgoed uit. Hun bedrijven vormen het samenwerkingsverband Terra Marique, dat eigenaar is van het 55.000 vierkante meter grote terrein en hiervoor een bijzonder plan ontwikkelt.

Kennismaken

Op 12 april is de eerste ’participatie-avond’, waar iedereen welkom is die wil kennismaken met de plannen. ,,We willen ze uitdagen om mee te denken, om er zo achter te komen wat leeft onder de bevolking’’, zegt Langenberg.

In september vorig jaar werd de eerste opzet voor een combinatie van ’kleinsteeds wonen’, kleinschalige bedrijvigheid en recreatie gepresenteerd. Toen nog onder de naam ’Onverwachts Hoorn’. Inmiddels is dat verder uitgewerkt in een ’ambitiedocument’. Dat wordt aangeboden aan het college van B en W en in mei - is de hoop - aan de gemeenteraad.

Start bouw

Het vormt uiteindelijk het startpunt voor een bestemmingsplanprocedure. Optimistisch richten de ontwikkelaars zich op de start van de bouw in september 2017 en gereedkoming eerste fase in het voorjaar van 2018. Dat is de fase waarin ook de twee fabriekshallen en het ketelhuis zijn opgenomen, want dit industrieel erfgoed vormt na restauratie het hart van het plan. Een van de hallen is in beeld voor een versmarkt à la Landmarkt in Amsterdam, een overdekte marktplaats met vooral streekproducten en daaraan gekoppeld horeca. In een deel van de ander worden unieke loftwoningen gerealiseerd.

Op de kaarten in het plan dat nu voorligt, staan rond die twee hallen een stuk of dertien witte blokken, waarvan ze hopen dat die met een zekere vrijheid kunnen worden ingevuld. Voor koopwoningen, lofts, appartementen, huurwoningen, ambachtelijke bedrijfjes en creatieve werkplaatsen zijn verschillende verkavelingen te bedenken. Langs de provinciale weg is hoogbouw gedacht, die meteen dient als geluidsbuffer. Hieronder kunnen parkeergarages komen.

Het is de bedoeling zo veel mogelijk woningtypes naast elkaar te laten bestaan. ,,Géén twee-onder-een-kap met garage en tuin aan het water, daarvoor is Bangert en Oosterpolder. En voor een VOC-grachtenpand moet je in de binnenstad zijn’’, zegt Langenberg. Nee, kleinstedelijk moet het worden, en om die sfeer te benadrukken is een groter aantal woningen (350) nu het uitgangspunt. Er komen in totaal 75 sociale huurwoningen.

De plannen kunnen in deze ontwerpfase nog veel kanten op. Belangrijk is dat inmiddels is vastgesteld dat zo’n plan op die plek haalbaar is, zegt Slot. Marktontwikkelingen, ook in de regio, en concurrentieverhoudingen staan deze mix van wonen, ondernemen, winkels en bedrijvigheid niet in de weg. Ook aan algemene voorwaarden zoals bouwvolumes, -hoogten, parkeerplaatsen, groen, water en de aansluiting van het plan op de omgeving wordt voldaan. Langenberg: ,,Er zijn geen belemmeringen.’’

Oplossingen

Daarmee is een belangrijke drempel genomen om het plan verder vorm te geven. ,,Tijdens de participatiebijeenkomst kan iedereen zijn mening, wensen of ideeën geven. Daar gaan wij uit filteren’’, zegt Langenberg. ,,We hopen dat mensen niet te snel vervallen in ’dit niet’ en ’dat niet’, maar dat ze denken in oplossingen.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen