Beverwijker hoeft ’schuld’ niet twee keer te voldoen

Durk Geertsma
Beverwijk

Studenten die door botsende regeltjes van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) meer moeten terugbetalen dan ze geleend hebben, worden geholpen.

DUO heeft maatregelen getroffen naar aanleiding van een rechtszaak, die door Beverwijker Sinan Aksakalli (25) was aangespannen. De regeling gaat gelden voor alle studenten die in een soortgelijke situatie verkeren.

Sinan begon in 2005 met een studie en kreeg daarvoor studiefinanciering. Hij stopte twee jaar later, zonder diploma, en betaalde in 2008 het gehele bedrag, ruim 6000 euro, terug aan DUO. Het ging om de studiebeurs en om een ov-vergoeding.

Maar daarmee was de kous niet af. DUO stelde ruim na de terugbetaling vast dat Aksakalli in het tweede jaar van zijn studie te veel had bijverdiend en een deel van de lening terug moest betalen, 3000 euro.

Pas in 2015, tien jaar na aanvang van de studie, zou dan bekeken worden hoe de financiële stand van zaken was. Aksakalli zou de 3000 euro terug krijgen. Het bleek niet mogelijk te zijn om beide zaken nu al tegen elkaar weg te strepen.

Een botsing van twee regels van DUO, waar meerdere studenten die snel terugbetaalden, tegenaan liepen.

Rechtszaken vielen tot nu toe uit in het voordeel van DUO. Verschillende rechters vonden de regels niet onredelijk bezwarend.

Dat weerhield Aksakalli er niet van om zijn bezwaar voor de rechter te brengen. Via de ombudsredactie van deze krant werd de zaak bij Tweede Kamerfracties aangekaart. Daar bleek men gevoelig voor de kwestie, omdat er begin maart al Kamervragen waren gesteld over de uitvoering van de bijverdienregeling. Dit viel in het verlengde hiervan.

Direct na de behandeling van de zaak van Aksakalli bij de rechtbank in Haarlem kwam DUO met een voorstel. In eerste instantie kon Aksakalli gebruik gaan maken van een nieuwe Joker-regeling, die pas in 2012 van kracht zou worden. DUO was bereid die regeling ook voor de Beverwijker te laten gelden.

Na enig onderhandelen is nu besloten de vordering om te zetten in een lening, die pas in 2016 geïnd wordt.

In dat jaar zal blijken dat er geen vordering meer is, omdat die al in 2008 is betaald.

DUO vergoedt bovendien de griffiekosten en enkele bijkomende kosten. ,,We hebben gewonnen!’’, zegt een blije Sinan. Hij trekt de zaak bij de rechtbank in.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.