Rechter: Den Helder mag Rob Scholte niet uitzetten

Rob Scholte (r) met zijn advocaat Benno Friedberg, tijdens de behandeling van het kort geding.
© Foto Erna Faust
Den Helder

Kunstenaar Rob Scholte heeft het gelijk aan zijn kant in zijn geschil met de gemeente Den Helder. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. Rob Scholte ziet in deze uitspraak de kans om alsnog zijn droom waar te maken: de definitieve vestiging van een Rob Scholte Museum in Den Helder.

,,Ik ben opgelucht.’’ Scholte reageert genuanceerd op de vraag of deze uitspraak reden is voor champagne. ,,Ik hoop oprecht dat we er nu samen uit kunnen komen, en voortaan een positief pad bewandelen.’’

Een constructieve benadering dus, in elk geval wat Scholte betreft, na jaren van een steeds hoger oplopend conflict. Tot in de rechtszaal twee weken geleden regende het nog verwijten over en weer.

De gemeente eiste dat Scholte (58) het oude postkantoor in het centrum van de stad ontruimt, waar hij zijn Rob Scholte Museum heeft gevestigd. Hij zou dagelijks dwangsommen á duizend euro moeten betalen voor elke dag dat dit niet gebeurt.

Maar de rechter is het eens met de advocaten van Scholte, die menen dat de gebruiksovereenkomsten die de gemeente met Scholte sloot feitelijk huurovereenkomsten zijn, waardoor deze overeenkomsten niet zomaar kunnen worden opgezegd. Dat is omdat van de kunstenaar ’aanmerkelijke’ tegenprestaties worden verlangd, met name in de vorm van exposities.

Letterlijk vraagt de gemeente in de overeenkomst voor de museumruimte onder meer om ’het leveren van een bijdrage aan het culturele klimaat en de culturele uitstraling van Den Helder’. Anders gezegd: hij betaalde wel degelijk huur, maar dan in natura. En dus is er een vorm van huurbescherming van toepassing. Het is niet onmogelijk om een dergelijke overeenkomst te ontbinden, maar dat heeft juridisch heel wat meer voeten in de aarde.

Al met al een klinkende overwinning voor de kunstenaar, al moeten we dat niet zo noemen, vindt zijn advocaat Benno Friedberg: ,,Laten we nu vooral niet praten in termen van winst of verlies. Wat ons betreft grijpen we dit aan op opnieuw het gesprek aan te gaan met de gemeente Den Helder om alsnog tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen.’’

Alle proceskosten van dit geding komen voor rekening van de gemeente. De kosten voor Scholte zijn begroot op zo’n elfhonderd euro.

De gemeente kan nog een bodemprocedure aanspannen. Den Helder reageert met een korte, schriftelijke reactie, met daarin ’Namens de heer Scholte is de suggestie gedaan om weer opnieuw in gesprek met elkaar te komen. In de komende tijd bepalen we wat onze volgende stappen gaan worden. De gewenste stip aan de horizon blijft in ieder geval: een kwalitatief hoogwaardige invulling van dit pand in dit deel van het stadshart.’

De gemeente Den Helder is eigenaar van het gebouw en wil het leeg hebben om het te kunnen verkopen. Gesprekken met Scholte hierover strandden tot dusver. De gemeente wilde het pand leeg opgeleverd zien om te kunnen beginnen met de noodzakelijke asbestanering. Scholte herhaalde bij de behandeling van het kort geding twee weken geleden dat zijn bod van 245.000 euro voor overname van het pand nog steeds staat. Hij wil dan ook de kosten voor de asbestsanering dragen.

Dat er al een overeenkomst zou zijn geweest tussen beide partijen (zoals geclaimd door Scholte en bestreden door de gemeente) is volgens de rechtbank onvoldoende aannemelijk geworden.

De hele uitspraak is hier te lezen.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.