Trekkers door Hoogkarspel? Beter via een ’langzame’ doorsteek!

Drechterland hoopt agrarisch verkeer op termijn van de Nieuweweg te kunnen weren.© Foto Holland Media Combinatie

Martin Menger
Hoogkarspel

De Westfrisiaweg zal ter hoogte van de doorsteken bij Hoogkarspel beter kunnen worden veranderd in een 80-kilometer weg. Dat verzoek heeft de gemeente Drechterland neergelegd bij de provincie. In dat geval zouden trekkers ook hier kunnen rijden.

Of dat een haalbare kaart is, ligt in handen van het provinciaal bestuur. Dat is immers de eigenaar van de Westfrisiaweg. Probleem is dat Drechterland een oplossing zoekt voor het landbouwverkeer in en om de kern Hoogkarspel. Wanneer de N23 straks een autoweg is, dan is er volgens de wet geen plek voor trekkers op deze route. Dat betekent dan dat veel (agrarisch) verkeer alleen via de Nieuweweg door Hoogkarspel kan rijden.

Al twee jaar maken bewoners van deze oude woonstraat duidelijk dat de overlast steeds erger wordt. Hun protesten hebben er voor gezorgd dat de gemeente druk bezig is met verschillende verkeersscenario’s voor het dorp. Daarbij komen verschillende invalshoeken aan bod, blijkt uit een voorstel van burgemeester en en wethouders.

Eenrichting

Voor de korte termijn kan het handig zijn om voor landbouwvoertuigen eenrichtingsverkeer in te stellen op de Streekweg. Het gaat dan om het deel van de Nieuweweg tot aan de Tolweg. De route naar het zuiden voert dan via de Gouw en de Bovenakkers. Dat is volgens de LTO namens de tuinders een acceptabel voorstel. Probleem is dat het de bewoners op de Streekweg niet echt helpt.

Dat kan alleen wanneer op termijn een echte alternatieve weg wordt aangelegd. Een van de opties is om de doorsteken op gezette tijden ook toegankelijk te maken voor tractoren. Dat kan dus alleen wanneer de provincie wil meewerken, want dan moet de snelheid omlaag van 100 naar 80 km. Het gaat dan om het geplande wegdeel tussen de Slimweg en het WFO terrein. Drechterland heeft dit al voorgelegd aan de provincie, en hoopt op een antwoord.

Gelijkvloers

Een andere optie is het viaduct op de Tolweg te veranderen in een gelijkvloerse kruising met de bestaande Drechterlandseweg. Dat plan is al onderzocht, en de eerste uitkomsten geven aan dat dit voor de kern Hoogkarspel een positief effect heeft. Het haalt veel sluipverkeer uit de oude bebouwing - dus ook van de Nieuweweg. Drechterland wil deze optie serieus voorleggen aan buurgemeente Medemblik en aan het provinciaal bestuur.

Een mogelijkheid voor de verdere toekomst is het aanleggen van een nieuwe noord-zuidverbinding rond de kern Hoogkarspel. De optie wordt onderzocht, zodat de gemeenteraad eind 2017 meer gegevens krijgt. Vast staat dat het dan om een miljoenen kostende operatie zal gaan. Het onderzoek zal vermoedelijk rond de 50 mille kosten.

Op korte termijn wil het gemeentebestuur budget vrij maken voor groot onderhoud aan de Nieuweweg. Dat vergt zeker 70 mille aan voorbereidingskosten. Voordeel is wel dat deze straat en een deel van de Steekweg meteen ’duurzaam veilig’ kunnen worden ingericht. Dat betekent ook dat er meer maatregelen komen om de snelheid uit het doorgaande verkeer te halen.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen