Nieuwe gevaren op zee komen uit het Oosten

Redacteur Den Helder
Den Helder

Het symposium van de KVMO over de toekomst van de Koninklijke Marine werd druk bezocht.

Wie heeft er vertrouwen in de toekomst?, is de vraag die professor Rob de Wijk donderdag stelt aan een volle zaal marinemensen. Slechts een minderheid van de aanwezigen op het symposium van de KVMO steekt zijn hand op. Het tekent de mening van voormalig en actief marinepersoneel over de stand van zaken bij Defensie.Terwijl de krijgsmacht midden in een ingrijpende reorganisatie zit, klinken geluiden over nog eens 400 miljoen minder. De Wijk noemde dit getal zelf vorige maand in een krantencolumn.Tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van 130 jaar belangenbehartiging voor marineofficieren, schetste de hoogleraar veiligheidszaken dat bezuinigen op veiligheid een typisch Nederlands trekje is. ,,Ook in vroeger eeuwen ging de bijl in het marinebudget als de regering dacht dat het gevaar geweken was", zei De Wijk. ,,Kijk naar de gebrekkige situatie rond de wereldoorlogen. Na het vallen van de Muur werd het extra populair om geld aan Defensie te onttrekken. Dat daarna de bom op de Balkan barstte, lag voor de hand. Steeds meer conflicten vinden nabij Europa plaats." Nu ziet de deskundige echter de vlam in de pan slaan in de Indische Oceaan. ,,De marines van India en China groeien tegen de klippen op. Die landen willen hun grondstoffen veilig stellen. Amerika is plannen aan het smeden voor een respons in de lucht en op het water. De Koninklijke Marine zal moeten meegaan in die ontwikkeling. We zitten al in de regio vanwege de piraterij. Dat schept een verplichting voor onze overheid."

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.