Nieuwe bestuurder voor MCA Gemini Groep

Bo-Anne van Egmond
Alkmaar

Floor Haak-Van der Lely is benoemd tot lid van de raad van bestuur van de MCA Gemini Groep. Momenteel is zij werkzaam als anesthesioloog in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Ze volgt Ludmilla Garmers op, die ad interim in het bestuur zat.

Het zwaartepunt van haar portefeuille ligt bij kwaliteit en veiligheid. Stafbesturen, ondernemingsraad, cliëntenraden, verpleegkundige adviesraad en het management hebben een positief advies gegeven over de benoeming. De exacte ingangsdatum is nog onderwerp van gesprek.

De raad van toezicht heeft voor Haak gekozen vanwege haar 'ruime zorginhoudelijke kennis en medisch specialistische ervaring. Evenals haar ervaring met veranderingsprocessen binnen een complexe ziekenhuisorganisatie. Ze beschikt over natuurlijk gezag en sterk verbindende eigenschappen.'

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven werkt zij vanaf1993. Deze functie heeft zij altijd gecombineerd met diverse nevenfuncties binnen het ziekenhuis, waaronder momenteel het voorzitterschap van het stafbestuur. In het verleden heeft Haak ook diverse functies bekleed binnen de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.