Duikers brandweer toch al het mikpunt

Vlag halfstok voor omgekomen duiker. Foto ANP

Vlag halfstok voor omgekomen duiker. Foto ANP

Gert van der Maten
Heerhugowaard

Het onderzoek naar de brandweerduikers van Heerhugowaard en Hoorn komt op een moment dat er weer wordt nagedacht over het in stand houden van die duikteams.

Er is namelijk al enige tijd onenigheid onder de negentien gemeenten van de Veiligheidsregio over de begroting. Daarbij speelt dat de verschillende brandweerkorpsen van die negentien gemeenten op last van het Rijk gaan fuseren tot één korps.

Die nieuwe organisatie is van de grond af aan opnieuw ontworpen met een bijbehorende kostenberekening. De gemeenten zijn het er over eens dat er van dat bedrag wel 3,3 miljoen af kan. Maar een deel van de gemeenten vindt dat er nog vier miljoen meer moet worden bezuinigd. Heerhugowaard is er daar één van. Burgemeester Han ter Heegde van die gemeente was enige tijd geleden dan ook aangenaam verrast dat zijn collega van Alkmaar, Piet Bruinooge (tevens voorzitter van de Veiligheidsregio), hem –in deze krant althans– bijviel.

Invulling

Begin juli is er vervolgens in Schagen stevig over onderhandeld, waar Bruinooge Ter Heegde overigens weer niet steunde. Duidelijkheid over de vier miljoen is er echter nog niet. Er wordt nog bekeken hoe dat bedrag ingevuld zou moeten worden. Daar wordt momenteel in de Veiligheidsregio aan gerekend.

Een van de bezuinigingen die in deze discussie steeds is geopperd, is het schrappen van de brandweerduikers. Gezegd is steeds dat die niet behoren tot de wettelijke taken van de brandweer. Dus als er bezuinigd moet worden, ligt het voor de hand om eerst alles weg te snijden dat niet absoluut voorgeschreven is.

Maar behalve het wettelijke aspect, is ook steeds aangevoerd dat de marine eveneens duikers heeft en dat bergingsbedrijven ook onder water kunnen werken. Den Helder is niet erg ver weg dus de marineduikers kunnen binnen een redelijke termijn op rampplekken worden ingezet.

Afweging

Verder was de afweging dat er zelden of nooit mensen levend uit een te water geraakte auto worden gehaald. Om die reden zou er eerder behoefte zijn aan bergings- dan aan reddingsteams. Ter Heegde is altijd furieus in het verweer gegaan tegen deze argumenten. Volgens hem kun je misschien in Drenthe waar nauwelijks water is, zonder brandweerduikers.

Maar in de waterrijke omgeving van Noord-Holland is het aldus Ter Heegde absolute noodzaak om binnen een minimum aan minuten met duikers aanwezig te kunnen zijn als er een auto te water raakt. Wat dat betreft heeft hij de laatste weken ruimschoots gelijk gekregen.

Bij het ongeval dat nu wordt onderzocht, slaagde het duikteam er in om een inwoner van Schoorl levend uit zijn auto en op het droge te krijgen. Een week later werden er twee kindertjes gered, nabij Akersloot. Overigens is in het eveneens waterrijke Friesland wel het aantal duikteams verkleind van zeven naar twee.

Bureaubanen weg

Ter Heegde heeft ook altijd hoog opgegeven van de kwaliteiten van de duikers. Het zijn dan wel vrijwilligers, maar de burgemeester liet geen gelegenheid onbenut om hun professionele vakbekwaamheid te roemen.

De benodigde bezuinigingen moeten volgens de burgemeester komen uit het schrappen van bureaubanen. In een commissievergadering van de gemeenteraad zei hij: ,,Spuitertjes moeten we hebben en geen schrijvertjes." Volgens Ter Heegde ’denken ze bij de brandweer te veel dat ze beleid kunnen maken’. ,,Die staven zijn veel te veel opgeklopt.

Discussie

Het is natuurlijk te cynisch om te veronderstellen dat nu het onderzoek naar die vakbekwaamheid en de eventuele protocolschendingen van de betreffende duikteams aangegrepen zullen worden in de hele bezuinigingsdiscussie. Maar het is tegelijkertijd ondenkbaar dat het geen invloed zal hebben, vooral als mocht blijken dat er toch iets is misgegaan.’’

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.