Afvalbeleid Alkmaar ’minder ambitieus’

Kyrie Stuij
Alkmaar

In 2020 moet zestig procent van het opgehaalde afval door de gemeente Alkmaar zijn gescheiden. Dat is de doelstelling in het nieuwe afvalbeleidsplan waarmee de raad donderdagavond akkoord ging.

Hoewel alle partijen achter het idee staan van een duurzaam Alkmaar was er veel gesteggel over het onderwerp. In de commissievergadering eerder deze week bleek al dat partijen het niet eens waren over de hoogte van het percentage gescheiden afval. Die discussie emmerde voort, waarbij er zelfs sprake was van zowel een motie als amendement om het college van b en w te stimuleren de lat hoger te leggen.

Dwingend karakter

Een motie is bedoeld het college aan te sporen, een amendement heeft een dwingender karakter. De motie kwam van de plaatselijke D66 en houdt in dat het college uitgaat van een percentage van zestig procent, waarbij er in de toekomst moet worden gestreefd naar het landelijk gestelde percentage; 75 procent.

D66-fractievoorzitter David Schultz kreeg hierover fikse kritiek van de oppositiepartijen te verduren. Het was immers Schultz die tijdens de commissievergadering het vaakst heeft opgeroepen om voor 75 procent te gaan. Maar na een gesprek met de verantwoordelijk wethouder Jan Nagengast begon de partij te twijfelen aan de haalbaarheid van dit percentage. „Dat cijfer was geen doel, maar een middel om onze ambitie uit te spreken”, zo zwakte Schultz zijn eerder hardnekkig uitgedragen boodschap af.

Aandeelhouder

De democraten waren tot woensdag nog overtuigd aandeelhouder in een amendement van oppositiepartijen om het college het percentage te laten verhogen. D66 is onderdeel van de coalitie en nam met deze motie een stap terug naar waar de partij eerder nog zo op hamerde.

Kirsten Dielemans van SPA vond de terugtrekkende beweging van D66 ’flauw’. „U heeft het over dat we in de toekomst op het landelijk percentage moeten zijn. Voor ons ís 2020 de toekomst. Daar praten we nu over.”

Al snel werd duidelijk dat het amendement van de partijen Leefbaar Alkmaar, GroenLinks, PvdA, BAS en SPA niet de gewenste meerderheid zou halen.

Deze partijen besloten daarom voor ’het hoogst haalbare’ te kiezen; de motie van D66.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.