'Buurman is de dader'

Bergen

Als de gemeente Bergen handhavend optreedt tegen een burger, is dat meestal omdat een omwonende daarom heeft gevraagd. Als zo’n handhavingsverzoek binnenkomt, is het college wettelijk verplicht op te treden. „De meeste zaken worden dus aangezwengeld door de buren”, aldus Janina Luttik en Tanny Glas van de coalitiepartij Kies Lokaal.

Beiden zien meerdere oorzaken dat de gemeente zo regelmatig moet opdraven bij de Raad van State. Luttik: „Er zijn in Bergen veel belangen: wonen, natuur, landbouw en bedrijven. Dus is er meer kans op botsingen.

Alkmaar bijvoorbeeld heeft vooral te maken met wonen en bedrijven. ”De complexiteit van de wet op het gebied van ruimtelijke ordening speelt bij dit alles zeker mee. Luttik: „De regelgeving is nu zo dat eigenlijk niets meer mag. Het is moeilijk uit te leggen aan de burgers.”

Opvallend is dat beiden niet naar het beleid van de gemeente wijzen als een van de oorzaken. De raadsleden van Kies Lokaal houden een vurig pleidooi deze zaken op een heel andere manier te benaderen. Luttik: „De gemeente moet juist kijken naar wat er nodig is om een conflict op te lossen.”

Glas vult aan: „De mensen hoeven ook niet direct om handhaving te vragen. Je kunt ook kijken of je de kwestie via bemiddeling, mediation kunt oplossen.” Ze willen ook dat de met de bewoning van recreatiewoningen soepeler wordt omgegaan.

Glas: „Dat is bijvoorbeeld voor jongeren in deze gemeente heel belangrijk. Laat ze met alleen of samenwonen eerst maar oefenen in een recreatiewoning. Dan kunnen ze ook in hun eigen dorp blijven wonen.

”De twee willen ook maatregelen tegen de verkoop van huizen aan buitenstaanders die ze vervolgens verhuren. „Die huizen worden aan de woningvoorraad voor de inwoners onttrokken. ”Kies Lokaal verwacht veel van de nieuwe omgevingswet. Daarin worden de regels voor ruimtelijke ordening sterk vereenvoudigd.

Meer nieuws uit Alkmaar

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons