Geld voor jeugd blijft liggen

Rob Swart
Zaanstad

Verreweg het grootste deel van het geld dat klaar ligt om kinderen uit arme gezinnen te laten sporten of aan cultuur te doen, wordt niet opgehaald.

Moet een gezin rondkomen van een erg laag inkomen, dan kunnen kinderen toch kunnen sporten of naar bijvoorbeeld de muziekschool gaan. Daarmee moet voorkomen worden dat jonge inwoners mogelijkheden niet krijgen die leeftijdsgenoten wel hebben. Zaanstad heeft daarvoor het fonds Meedoen Zaanstad. Daarnaast bestaan er twee zelfstandige stichtingen: het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

In alle potjes blijft veel geld over. Jan de Bruin die in alle drie de fondsen een bestuurlijke rol speelt, vindt dat vooral erg voor de naar schatting meer dan tweeduizend kinderen die daardoor een hobby en de kans om vrienden te maken mislopen. De fondsen betalen voor slecht achthonderd kinderen contributie, lesgeld, sportkleding of instrumenten.

Het gemeentelijk fonds Meedoen Zaanstad beschikt jaarlijks over een half miljoen. Het geld vindt zijn weg via de afdeling werk en inkomen. Die route is vaak wat star. Wordt de inkomensgrens van 110 procent van het minimum maar een beetje overschreden, dan komt er geen bijdrage los. De twee stichtingen zijn flexibeler en kunnen vaak in ongewone omstandigheden ook nog helpen. Onbekendheid kan een oorzaak zijn voor het geringe aantal aanvragen. Maar schaamte kan ook een rol spelen. Zeker onder de nieuwe werklozen, de mensen met een eigen huis, hoge hypotheek en een verloren baan. De fondsen hebben volop met deze groep mensen te maken, getuige de toename van het aantal aanvragen uit Saendelft.

De Bruin en de gemeente willen meer bekendheid voor de fondsen en de mogelijkheden. Daarom is er 16 september een bijeenkomst in het stadhuis voor wat De Bruin ’intermediairs’ noemt. Daarmee bedoelt hij iedereen die met kinderen te maken heeft, van juf tot hulpverlener.

Aanmelden voor de bijeenkomst op l.graaff@zaanstad.nl

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.