VVD Den Helder stelt voorlopige groslijst vast

Redacteur Den Helder
Den Helder

In een algemene Ledenvergadering heeft de VVD afdeling Den Helder onlangs de voorlopige groslijst vastgesteld. Hierop staan in alfabetische volgorde de voorlopige kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Deze kandidatenlijst ziet er als volgt uit: Leo Bekker, Patrick Berckmoes, Rogier Bruin, Piet Conijn, Peter Dassen, Winsen Duker, Willem Fokker, Bernard Fritzsche, Dennis Guldemond, Bob Haitsma, Jan Klopstra, Janneke Kostelijk, Herman Schooljan, Dennis Schouwenaar, Kees Visser. Op de voorlopige groslijst staan leden van de afdeling die hebben aangegeven zich kandidaat te willen stellen voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Aan deze lijst kunnen alleen door het afdelingsbestuur nog namen worden toegevoegd op advies van een hiervoor ingestelde kandidaatstellingscommissie. De vaststelling van de definitieve kandidatenlijst en lijstvolgorde vindt komend najaar plaats in de uiteindelijke kandidaatstellingsvergadering.   Geïnteresseerden voor het kandidaatschap kunnen zich melden bij de afdelingsvoorzitter, Woody van Loo, w.loo@noordstad.nl.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.