Miljoenensubsidie natuurgebied Anna Paulowna blijft overeind

Martijn Gijsbertsen
anna paulowna

De miljoenensubsidie uit het Waddenfonds aan Landschap Noord-Holland, bedoeld om in de Anna Paulownapolder vijftig hectare natuurgebied te realiseren, wordt niet teruggedraaid.

Zo laat de provincie weten na Statenvragen van CDA en VVD over het project Lage Oude Veer.

Genoemde partijen vinden het onwenselijk dat ruim 3,2 miljoen euro is uitgetrokken om (grotendeels landbouw)grond te verwerven, terwijl hierover nauwelijks overleg zou zijn gepleegd met agrariërs, perceeleigenaars, Oostpolder Vereniging, waterschap en LTO.

Ook is geen onderzoek gedaan naar draagvlak en gevolgen. De vrees bestaat dat het natuurproject leidt tot ganzenoverlast, toename van zoute kwel en onkruid.

De provincie stelt dat Landschap Noord-Holland bereid is rekening te houden met wensen van agrariërs. Er is nog geen grond aangekocht en geld dat daarvoor niet wordt gebruikt, moet terug worden betaald.

Verder is het aan de initiatiefnemer om negatieve effecten te beperken, onder meer via een watergang tussen natuur- en landbouwgrond.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.