Prestatiebeloning in plaats van 500 euro

Richard Zut
Schagen

Culturele verenigingen in de gemeente Schagen zouden voor activiteiten een eenmalige subsidie moeten krijgen. Wethouder Ben Blonk heeft oren naar deze suggestie van KCARS (Kunst- en CultuurAdviesRaad Schagen).

Blonk  gaat dit maandag bespreken tijdens het collegeoverleg.

Iedere club die nu nog 500 euro of minder krijgt, ontbeert straks deze bijdrage. Wanneer de vereniging publieksgerichte activiteiten onderneemt, zoals uitvoeringen, zou zij daarvoor een incidentele subsidie kunnen krijgen. Aldus het voorstel van KCARS.

,,Het accent ligt op ontmoeting en samenleving’’, zegt voorzitter Lia Rienks-Hopman. ,,Als de politiek hiermee instemt, denkt KCARS mee over de voorwaarden. Wij denken dat bezoekersaantallen niet leidend moeten zijn, maar kwaliteit wel.’’

Blonk voegt er nadrukkelijk aan toe dat deze bijdrage niet structureel is. ,,Het gaat om eenmalige activiteiten of beginnende evenementen.’’

Volgens Rienks helpt een subsidie verenigingen die fondsen aanschrijven. ,,Vaak kijkt een fonds, voordat zij besluit bij te dragen, of een club elders geld krijgt.’’

Gesjoemeld

De gemeente Schagen gaat straks steekproefsgewijs bij verenigingen controleren of het aantal jeugdleden – waar per inschrijving subsidie voor wordt betaald – klopt. ,,Als er wordt gesjoemeld, stopt de subsidie.’’

Maandagavond is de tweede inspraakavond voor verenigingen en belangenorganisaties. Donderdag 4 december praat de commissie samenleving over het subsidiebeleid en op 16 december komt het punt in de raad.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.