Aanbesteding catering blijft geheim

Koen van Eijk
beverwijk

Het Beverwijkse college van b en w handhaaft het standpunt dat het bedrag waarvoor het bedrijf Appèl de catering in het stadhuis gaat verzorgen geheim moet blijft.

Het college van b en w concludeert dit na een second opinion bij de juridische bureaus MDW Advocatuur en aanbestedingsspecialist Brackmann.

Afgelopen voorjaar ging de cateringklus na een aanbestedingsprocedure naar het Brabantse Appèl. Lokale cateraar De Jonge Halewijn, die zeventien jaar onder contract stond, had het nakijken.

Diverse raadsleden, met VVD’er Frans Koster voorop, spraken daarover hun teleurstelling uit en met name Koster wilde weten welk financieel voordeel deze wisseling van de wacht Beverwijk oplevert.

Maar het college wil de aanneemsom niet openbaar maken. Appèl heeft om geheimhouding gevraagd. Na het juridische advies te hebben ingewonnen, is het college er van overtuigd terecht te hebben gehandeld. Volgens MDW en Brackmann mag de gemeente op grond van het aanbestedingsrecht geen bedrijfsvertrouwelijke informatie openbaren. Gebeurt dat toch, dan loopt het college risico dat Appèl een schadeclaim indient.

De aanneemsom is overigens wel bekendgemaakt aan de gemeenteraad. Althans, het is onder geheimhouding ter inzage bij de griffie gelegd.

Koster neemt daarmee geen genoegen. Hij heeft een WOB-verzoek ingediend om het bedrag boven tafel te krijgen. ,,De gemeente is verplicht dit bedrag openbaar te maken. Burgers hebben daar recht op.’’

Hij vindt het ’onfatsoenlijk’ dat de gemeente nu met een brief komt met uitleg over de geheimhouding terwijl het WOB-verzoek nog loopt. ,,Dat is niet de juiste volgorde. Een onbenullige en onfatsoenlijke brief.’’

Koster had bij de griffie kennis kunnen nemen van het bedrag, maar heeft dat uit principe niet gedaan. ,,Dat doe ik nooit met informatie die eigenlijk openbaar hoort te zijn.’’

Wel heeft hij berekend voor welk bedrag Appèl zich waarschijnlijk heeft ingeschreven. ,,Om en nabij de 55.000 euro.’’

Door de hogere eisen die waren gesteld, moest De Jonge Halewijn zich inschrijven voor een aanzienlijk hoger bedrag dan de 41.600 euro die het in de voorgaande jaren kreeg voor de klus. Het bod van Appèl pakte gunstiger uit. Koster: ,,Terwijl de raad juist had besloten dat de horeca niet meer maar minder moest gaan kosten. Het blijft een vreemd verhaal.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.