Lichte daling werkloosheid

© HSPublicity

In maart waren er 395.000 personen werkloos. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking. Er zijn nu 51.000 werklozen minder dan in maart vorig jaar. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal

WW-uitkeringen afnam. De afname van het aantal werklozen deed zich vooral voor bij jongeren tot vijfentwintig jaar. De jeugdwerkloosheid is 34.000 lager dan een jaar geleden. Toch is het aantal jongeren dat aan het werk is, nauwelijks hoger dan een jaar geleden. Er zijn vooral meer jongeren die een opleiding of studie volgen.

Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in maart met bijna 10.000 tot 270.000. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er 48.000 WW-uitkeringen minder. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen komt in maart 2011 uit op bijna 38.000 en het aantal beëindigde uitkeringen op ruim 47.000. De meeste uitkeringen (55 procent) werden beëindigd vanwege werkhervatting.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.