Starterswoningen weer in beeld

Alkmaar

Victoryveste, het ambitieuze plan voor 56 startersappartementen met 157 parkeerplaatsen op de hoek Arcadialaan / Rhijnvis Feithlaan in Alkmaar, kan er toch komen. Dat denkt wethouder Anjo van de Ven, die de politiek voorstelt het plan alsnog te omarmen.

Met het plan, van projectontwikkelaar Timpaan, is niets mis. Daar is iedereen het over eens. Het plan zorgt echter voor problemen bij de exploitanten van de twee kantoortorens (Victory Building van SNS-dochter Protertize) en restaurants Victory Wok en Kokusai (van Ita Hu).

De appartementen staan namelijk gepland op een parkeerterrein dat zij gebruiken. Daardoor voldoen zij straks niet meer aan de parkeernorm. En dat geeft tot gevolg dat klanten en bezoekers in de wijk gaan parkeren. Daar is wijkraad Nieuw Overdie tegen in het geweer gekomen, waarna het plan ’on hold’ ging voor overleg.

In het voorstel stelt de wethouder dat de problemen van de ondernemers niet kunnen worden afgewenteld op Timpaan. En dus zou de raad wat haar betreft akkoord kunnen gaan met de bouwplannen.

Om de parkeeroverlast in de wijk te ondervangen wordt voorgesteld om bedrijven die niet aan de parkeernorm voldoen een ’gebruikersbeperking’ op te leggen. Daarbij wordt, aan de hand van het aantal beschikbare parkeerplaatsen, berekend hoeveel vierkante meter bedrijfsruimte ze mogen gebruiken. De rest van het bedrijf moet verplicht dicht.

De restaurants blijven waarschijnlijk open als ze parkeerplaatsen gaan huren van Timpaan: die heeft straks een ’overschot’ van 90 plaatsen, die commercieel aangeboden gaan worden. De verliezer wordt Propertize, die dertig procent van de kantoren in gebruik heeft en daar net voldoende parkeerplaatsen voor heeft. Het kantoorcomplex Victory Building staat in de verkoop.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.