LvdP: ’Voorrang voor illegale woonschepen Enkhuizen’

Paul Gutter
Enkhuizen

De fractie Lijst van der Pijll (LvdP) in Enkhuizen wil dat de eigenaren van vijf illegale woonschepen in de Oosterhaven voorrang krijgen bij een toekomstige verruiming van de mogelijkheden om legaal te wonen op water. Ook zouden zij in plaats van een persoonsgebonden gedoogbeschikking (PGGB) een persoonsgebonden ligplaatsbeschikking (PGLB) moeten krijgen.

Fractievoorzitter Bram van der Pijll overweegt dinsdag tijdens de raadsvergadering twee wijzigingsvoorstellen in te dienen. Burgemeester en wethouders willen deze schippers zonder vaste ligplek na jarenlange onzekerheid nu eindelijk een PGGB voor onbepaalde tijd geven. Wel vinden B en W dat de schepen dan geclusterd moeten worden ter hoogte van de Bierkade en verplicht moeten worden aangesloten op water, elektra en riolering.

Hoewel veel raadsfracties blij zijn met deze ontwikkeling klonk twee weken geleden in de raadscommissie ook kritiek. Vooral van Van der Pijll: ,,Gedogen doe je als iemand iets fout doet. Maar er is nooit een gerechtelijke uitspraak geweest dat deze mensen wat fout gedaan hebben’’, zo betoogde hij.

Daarom pleit Van der Pijll voor een persoonsgebonden ligplaatsbeschikking (PGLB) met onbepaalde duur, maar wel persoons- en schipgebonden. Met dien verstande dat ook de gezinnen van de scheepseigenaren hier gewoon kunnen blijven wonen, als de eigenaar bijvoorbeeld komt te overlijden.

Verder vindt hij dat er zodra er legale ligplaatsen vrijkomen of gecreëerd worden, de ’illegalen’ voorrang moeten krijgen bij de formalisering van hun status. Mede daarom wil Van der Pijll van B en W al in 2018 - en niet pas in 2020 - een voorstel ontvangen om de Oude Haven in te richten als historische haven met meer plek voor woonschepen.

Hoeveel steun er is voor de voorstellen van de LvdP moet dinsdagavond blijken. Een meerderheid van de fracties liet in de raadscommissie in ieder geval doorschemeren dat er nu hoe dan ook eens duidelijkheid moet komen. ,,Het is goed dat er na al die jaren eindelijk eens knopen doorgehakt worden’’, aldus Cor Westerveld (Lijst Quasten). ,,Het moet geen heksenjacht worden, als politiek kunnen we in dit geval beter naar onszelf wijzen.’’

De gemeenteraad van Enkhuizen vergadert dinsdagavond om 20 uur op het stadhuis.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen