’Weekendschool tot in brugklas’

Petra Bies
Den Helder

De Weekendschool wil in de toekomst ook brugklasleerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling. Zo’n extra zetje in de rug kan ervoor zorgen dat kinderen ’kiezen voor wat ze kunnen’, zoals bestuurslid Bert Kwant het treffend omschrijft.

De Weekendschool startte in 2008, met alleen een eerste leerjaar, bedoeld voor kinderen uit groep zeven. Sinds 2012 kunnen de kinderen voor een tweede jaar meedraaien en zo tot het einde van de basisschooltijd het stimuleringsprogramma op de zondagen volgen.

De aanpak daarbij is allerminst schools. „Eigenlijk is het geen goede naam, moeten we wat anders verzinnen”, zegt Charissa Czech, sinds januari in dienst als coördinator.

In de Weekendschool volgen de kinderen gedurende 23 zondagen een gevarieerd programma. Ze komen in aanraking met sport, kunst en cultuur en met allerlei andere terreinen van de maatschappij. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld door gastsprekers die over hun beroep vertellen of door uitstapjes. De marinebrandweer is daarbij steevast een van de favorieten. „De laatste keer zijn de kinderen rondgereden met een busje en mochten ze helpen met blussen”, zegt Czech.

Een mooi voorbeeld van de belangeloze medewerking die er vanuit allerlei hoeken van de Helderse samenleving komt. „Zeker ook van het KIM, dat is al die jaren onze thuisbasis. We mogen overal gebruik van maken, ook van de sporthal.”

Selectie

Een jaargroep bestaat uit tussen de twintig en 24 kinderen. De selectie gaat in samenwerking met de basisscholen, maar de ouders en het kind zelf moeten uiteraard ook willen.

Het programma is bedoeld voor kinderen die iets traumatisch hebben meegemaakt en daardoor hun zelfvertrouwen kwijt zijn of die door een stoornis lastig mee kunnen komen op gewone clubs. Maar zeker ook voor kinderen die thuis te weinig prikkels krijgen om zich te ontwikkelen. Kinderen die het treffen hebben ouders die hen dingen leren, hen stapje voor stapje de maatschappij binnenleiden. Kinderen die het minder treffen krijgen die impulsen niet.

Terwijl ze vaak genoeg in hun mars hebben „We werken een aantal weken met een thema en na afloop is er dan een middag met de ouders erbij. We leren de kinderen presenteren en ouders zijn dan soms stomverbaasd als ze zien wat hun kind kan”, zegt Kwant.

Wanneer de groep voor brugklassers erbij komt, is nog niet bekend. De werving van kinderen uit de groepen zeven en acht start na de meivakantie. Vertegenwoordigers van de Weekendschool gaan dan de basisscholen langs. Deelname kost niets, ook de lunch op de Weekendschool is gratis.

De Weekendschool kost zo’n dertigduizend euro per jaar. De school draait met subsidie van de gemeente, giften vanuit fondsen en bijdragen vanuit evenementen, zoals de Halve van Den Helder en ZomerDromen.

Reünie

De Weekendschool zet een effectonderzoek op om in kaart te brengen wat de kinderen eraan hebben gehad. Daar komt ook een reünie uit voort. Czech: „We horen nu natuurlijk al wel eens wat. Ik geef les op Beroepsonderwijs aan Zee, daar zijn leerlingen die er echt heel goede herinneringen aan bewaren.”

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.