Extra overlast in Enkhuizen door zorgvragers

Tanja Koopen
Enkhuizen

De overheveling van zorgtaken van het Rijk naar gemeenten zorgt in Enkhuizen voor meer overlast. Dit blijkt uit antwoorden van het college van de stad op vragen van de SP.

De SP wees onlangs op een onderzoek van RTL Nieuws. Daaruit bleek dat de politie in 2014 in ons land 60.000 keer uitrukte voor overlast van verwarde mensen. ’Een stijging van veertien procent ten opzichte van 2013.

In Enkhuizen ligt dit veertig procent hoger dan het landelijk gemiddelde en was er in 2014 sprake van een stijging van 194 procent ten opzichte van 2013’, aldus de SP. ’Deze stijging behoort tot de een na hoogste in het land.’

Het college ziet een relatie tussen deze stijging en het feit dat gemeenten sinds 1 januari 2014 verantwoordelijk zijn geworden voor de uitvoering van zorgtaken. ’De insteek is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, de zorg en medicatie op andere wijze in te kopen, de PGB’s zijn herzien. Dit geldt voor alle zorgbehoevenden.

Mantelzorgers

Dit heeft gevolgen voor omwonenden, familie, mantelzorgers en partners’, reageert het college. ’Vóór deze maatregel, in 2013, was het overlastcijfer (meldingen bij de politie) in Enkhuizen lager (31) dan in 2014 (85). Voor 2015 staat de teller op zestig meldingen.’

Door de gestegen overlast is in 2014 in deze regio tussen gemeenten, politie en het openbaar ministerie besloten om de aanpak van verwarde personen als ’prioriteit’ te benoemen. Met genoemde partijen maar ook met de GGD, de GGZ en het Veiligheidshuis wordt het probleem gezamenlijk aangepakt, ’waardoor een sluitend vangnet gecreëerd wordt. Hierdoor wordt voorkomen dat overlast verergerd of dat mensen steeds verder afglijden.’

Politiekantoor

De lokale SP is ook bezorgd om de sluiting van het politiekantoor in Grootebroek voor het publiek. De baliefunctie verdwijnt hier. Mensen kunnen straks wel op afspraak op het gemeentehuis van Stede Broec aangifte doen of via internet. Omdat het politiebureau in Grootebroek - in elk geval tot 2025 - als uitvalsbasis voor de agenten blijft bestaan, heeft het college van Enkhuizen hier geen moeite mee. Want zo komen de huidige aanrijtijden naar Enkhuizen niet in gevaar.

Naast dit grote steunpunt in Grootebroek krijgt Enkhuizen de komende jaren in het Stadskantoor in de Hoogstraat een klein politiesteunpunt. Het college wijst er op dat de politie 24 uur per dag telefonisch bereikbaar is via 0900-8844 en 112, en ook via de wijkagent, Meld Misdaad Anoniem, het 3D-loket en via internetaangifte.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen