Politiek

Zwart-Wit
alkmaar

Gemeenteraadsleden zijn, naar eigen zeggen, niet te benijden. Ze krijgen stank voor dank, zijn fulltime in de weer en ontvangen een schamele vergoeding. Voor de ultieme volksvertegenwoordigers, de Tweede Kamerleden, schijnt het nog erger te zijn. Zij krijgen goed betaald, maar zijn daarvoor dag en nacht in touw. Toch geniet het gros geen respect. Hoe zou dat komen? Politici houden het op wispelturigheid van de kiezer. Te simpel, het wordt tijd dat zij eens goed in de spiegel kijken.

Op lokaal niveau is dat al jaren schrijnend duidelijk. Wethouders sneuvelen bij bosjes, gemeenteraden gaan rollebollend over straat. Maar nu blijkt dat zelfs bij de fine fleur van de parlementaire democratie middelmatigheid geen incident is. De vrijdag gepresenteerde evaluatie van GroenLinks’ verkiezingsechec maakt gehakt van de complete Kamerfractie. En zo zijn er meer signalen dat de werkelijkheid de Kamerleden door de vingers glipt. Neem het rumoer over de verhoging van de eigen bijdrage voor verpleeghuizen. De fracties van SP en 50Plus zijn weliswaar terecht boos over dit ’kaalplukken’ van ouderen, maar het was dan ook wel een beetje dom dat deze partijen afgelopen najaar vóór deze strengere regels stemden. Oké, deze Kamerleden zijn onze gekozenen. Tot de volgende verkiezingen kan slechts worden geëist dat zij hun best doen en in ieder geval niet naast hun schoenen gaan lopen. Hoezo? Lees de eerste zinnen van dit stukje nog eens en proef dan of een man als Ard van der Steur irritatie oproept. Dit Kamerlid heeft veertien bijbanen, waaronder het lidmaatschap van de gemeenteraad van Teylingen. Kennelijk meent hij de eerste mens op aarde te zijn voor wie een dag meer dan 24 uur telt.

peter hovestad

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.