Museumgekte

MArtin Menger

MArtin Menger© ROB, MARCEL

Martin Menger

Er waait een nieuwe trend door het Nederlands museumlandschap. Je dimt de zaalverlichting en de broodnodige informatie wordt steeds beknopter gepresenteerd. Tsjonge!

Laatst gezien in het Zuiderzeemuseum, waar het leven en werk van de schilder Cornelis Springer mooi in beeld werd gebracht. Maar waarom zo donker? Wat is er tegen daglicht?

In Amsterdam pakt het Stedelijk Museum uit met een erg mooie tentoonstelling over de Amsterdamse School. Ook hier valt het weer op. De verlichting is aangepast. Het ergste vind ik dat de samenstellers de informatie op van die donker gekleurde bordjes bij de objecten plaatsen. Met donkere letters. Liefst zo klein mogelijk. Onleesbaar dus.

Aangezien Nederland vergrijst betekent dit dat steeds meer mensen de leesbril op moeten zetten - of juist af - en hun gezicht zo dicht mogelijk bij dat informatiebordje moeten brengen. Een paar maanden geleden in het Teylersmuseum in Haarlem raakte ik ook al verstrikt in die gekte. Ik miste de halve expositie van winterlandschappen omdat bijna alle bezoekers gedwongen werden voorover gebogen naar die slecht leesbare bordjes te turen. Ik kom voor de kunst, niet voor ruggen.

Weg die trend! Er zal vast wel iemand op zijn afgestudeerd, als presentatie-expert. Maar hij of zij zit er naast. En draagt dus geen bril.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen